KEY ödemesi alamayanlara yeni başvuru

SGK Gaziantep İl Müdürü, "Bize başvurmayın.Yeni liste bizde de yok" dedi ve başvurulacak yerleri açıkladı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü tarafından KEY ödemeliyle ilgili basın açıklaması yapıldı.
SGK İl Müdürü Ahmet Yetim yaptığı açıklamada, “21 Mart 2010 tarihinde ilan edilen listede isimleri yer almadığı halde hak sahibi olduğunu ileri sürenler ile isimleri yer almakla birlikte adlarına yapılan ödeme tutarlarının doğru olmadığını ileri sürenlerin konuyla ilgili bilgi alacakları yerler, durumlarına göre farklılık göstermektedir” dedi.

KEY’le ilgili kim nereden bilgi alacak?

Buna göre ilgililerin bilgi alabilecekleri yerleri söyleyen Yetim, “1987-1995 yılları arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan memurlar, çalışmış oldukları kurumlarına, 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında banka, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalarda çalışan ve sandıklara tabi olan kişiler, çalışmış oldukları ilgili kurum ve kuruluşlara ve sandıklara, 1987-1995 yılları arasında 506 sayılı kanuna tabi sigortalı olarak
çalışanlar, o tarihlerde çalıştıkları işyerlerinin işlem gördüğü Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine, 1987-1995 yılları arasında memur emeklisi olanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğünün Milli Müdafaa Cad. No: 24 Bakanlıklar/Ankara adresinde bulunan Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına, başvurmaları halinde konu ile ilgili bilgi alabileceklerdir” diye konuştu.

“Güncel liste bizde de yok”

Sigortalıların dikkat etmeleri gereken hususlara da belirten Ahmet Yetim, “KEY ödemelerine ilişkin hak sahibi listeleri 2011 Haziran ayına kadar 3 er aylık periyodlar halinde Resmi Gazetede ilan edileceğinden ilk listede adı çıkmayan hak sahiplerinin daha sonraki yayınlanacak listeleri kontrol etmeleri ve bu listede de isimlerinin bulunmaması halinde yukarıda belirtilen hususlara dikkat ederek itirazda bulunmaları gerekmektedir. Eşlerden her ikisi de yardıma müstehak iseler Konut Edindirme Yardımı aile reisine yapılığından bu durumda olan eşlerden yalnızca birinin Kurumumuza başvurması gerekir. Key ödemelerinde haciz olup olmadığı bilgisi ve yersiz alındığı için iade edilmek istenen ödemelerin iade mercii Ziraat Bankası olduğundan bu hususlarda Müdürlüğümüze başvurulmaması gerekmektedir. Hak sahiplerinin alacakları tutarlar Kurumumuz kayıtlarında güncel haliyle yani nemalandırılmış hali ile bulunmadığından bu hususta SGK Müdürlüğüne başvurulmaması gerekir” şeklinde konuştu.

SGK İl Müdürü Yetim daha detaylı bilginin, KEY ödemeleri internet sitesinden alınabileceğini kaydetti.