Kıbrıs’tan sonra şimdi de Gökçeada

Yunan vekil Karatzaferis'in "İmroz ve Gökçeada'da el konulan mülkler sahiplerine geri verildi mi?"şeklindeki soru önergesini yanıtladı.

Yanıtında “Komisyon, Gökçeada (İmroz) ve Bozcaada (Tenedos) adalarındaki Yunan azınlığa ait nüfusla ilgili problemlerden haberdardır” diyen AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, 2006 Ocak ayında kabul edilen Katılım Ortaklığı Belgesi’nin Türkiye’nin azınlık hakları ve azınlıkların kültürel haklarının korunması alanında karşılamak zorunda olduğu öncelikleri düzenlediğini bildirdi.

Olli Rehn, “Bunlar kültürel çeşitliliği desteklemeyi azınlıkları uluslararası standartlar ve üye ülkelerdeki en iyi uygulamalar çerçevesinde korumayı içermektedir. Ayrıca Türkiye azınlıkların yasal açıdan korunmasını, özellikle de mülkiyet üzerindeki tasarruf hakkı söz konusu olduğunda garanti etmelidir” dedi.

Rehn, Komisyon’un bu konuyu yakından izlemeyi sürdüreceğini ve bu konuda herhangi bir gelişme olduğunda raporlaştıracağını anlattı.

ÖNERGEDEKİ İDDİALAR

Yunan milletvekili Karatzaferis ise yazılı soru önergesinde “İmroz ve Tenedos adaları antik dönemlerden beri daima nüfusun baskın çoğunluğunu oluşturan Yunan cemaati tarafından idare edilmiştir. Türkiye tarafından imzalanan Lozan Antlaşması’nın 14’üncü maddesi, geniş bir özyönetim sistemi sağlamakla birlikte 1927’de Türkiye yerel öz yönetimle ilgili Lozan Antlaşması’nın tanıdığı hakları lağveden ve Yunanca eğitimi yasaklayan ırkçı 1151 sayılı yasayı kabul etmiştir” dedi. Karatzaferis önergesinde şu iddialarda bulunmuştu:

“1942’de tüm özgür ve demokratik Avrupa, nazizm ve faşizme karşı savaşırken Türkiye İmroz Metropolitini sürgüne göndererek, bu iki adadaki Yunan nüfusunu 4305 sayılı ırkçı yasayla özel varlık vergisi koyarak yoketme fırsatını bulmuş, Hristiyan manastırları yerle bir edilmiş, mülklere el konulmuştur. 1964’te Türkiye kesin olarak Yunanca eğitimi yasaklamış, okul binalarına ve gereçlerine el koymuştur, İmroz’un ekilebilir arazisinin yüzde 90’ı Anadolu’dan gelen Türklere verilmiştir. 17 Ekim 2004’te İmrozluların derneklerinin temsilcilerinin istemleri üzerine Komisyon, Türkiye’nin iki adada yaşayanların haklarında iyileştirme yapma çağrısında bulunmuştur. Türkiye geçen iki yılda Komisyon’un önerilerini izlemiş midir? Yunanca eğitime izin verilmiş midir? El konulan mülkler sahiplerine ya da yasal mirasçılarına devredilmiş midir?”