Kırmızı kaplı kitaptan ‘irtica’ çıkarılıyor

Başbakan Erdoğan'ın değiştirileceğini açıkladığı Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde (MGSB) iç ve dış tehdit tanımlamaları revize edilecek. Bu yıl yenilenecek olan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nden irtica çıkarılıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “Bu yıl yenileyeceğiz, iç tehdit kavramını çıkaracağız” dediği Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne (MGSB) yönelik hazırlıklar önümüzdeki günlerde başlayacak.

MGSB, 3 aşamalı stratejiyle hazırlanacak. İlk etapta konu bu ay toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) gündemine getirilecek ve Siyaset Belgesi’nin yapısal durumu ile ilgili yeni bir tanımlama yapılacak.

Bu çerçevede MGSB’de iç ve dış tehdit unsurlarının ne şekilde yer alması gerektiğine ilişkin çerçeve belirlenecek. İkinci aşamada ise gerekli kanuni düzenleme yapılacak.

Üçüncü aşamada ise yeni MGSB’yi oluşturmak için ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların görüşü alınacak. Kamuoyunda “gizli anayasa” olarak da tanımlanan MGSB, tüm kurumların izleyeceği stratejilerin ana eksenini oluşturuyor.

İç ve dış tehdit tanımlamalarının yapıldığı MGSB’ye bağlı olarak Genelkurmay Başkanlığı da Milli Askeri Strateji Konsepti’nde değişiklik yapıyor.

LACİVERT KİTAP

Kamuoyunda kırmızı kitap olarak bilinen ancak 2005 yılında yapılan değişiklikle “lacivert” kaplı bir kitap olarak ortaya çıkan MGSB, 4-5 yılda bir yenileniyor.

1997 ve 2001 yıllarında yapılan kapsamlı değişikliklerden sonra Hükümetin attığı demokratikleşme adımları ile birlikte siyaset belgesinin içeriği ve kapsamında daraltmaya gidildi.

Daha önceki yıllarda ortalama 120 sayfa olarak hazırlanan belge 2005 yılında 50-55 sayfaya indirildi. MGSB’nin hukuksal dayanağı olarak Anayasanın 118. maddesi ve 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yasası gösteriliyor.

Türkiye’de devletin en önemli ve gizli yönergesi olan belge, değişen tehditlere göre yeniden oluşturuluyor. Belgede Türkiye’yi hedef alan temel iç ve dış tehditler, bunların öncelik sıralaması ve bu tehditlere karşı alınacak önlemleri içeriyor.

İç tehdit: İrtica, bölücülük ve sol

2005 yılında yenilenen Belge, 3 temel bölümden oluşuyor. İç tehdit unsurları olarak irtica, bölücülük ve aşırı sol akımların aynı önemde olduğuna vurgu yapılıyor.

MGSB’nin içdış güvenlikle ilgili bölümünde Türkiye’nin temel siyasetinin Atatürk ‘ün ”Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesine oturtulduğu belirtiliyor.

Bunun yanında temel hedefin, Türkiye’nin Atatürk’ün gösterdiği şekilde çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırılması olduğu vurgulanıyor.

Belgede sıralanan dış tehditlerin başında Yunanistan geliyor. Yunanistan’ın Ege’de karasularını 6 milin üstüne çıkarmasının savaş nedeni olacağı vurgulanıyor.

Çiçek: Kırmızı Kitap değişime göre yeniden uyarlanacak

Bakanlar Kurulu dün Başbakan Tayyip Erdoğan Başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bilgi veren Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, kamuoyunda Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ nin dünyada yaşanan değişime göre yeniden uyarlanacağını söyledi.

Erdoğan’ın kaldırılacağını açıkladığı EMASYA protokolünün de ele alındığı Bakanlar Kurulu’nda, Devlet Bakanı Faruk Çelik Kızılcahamam’da yapılan Alevi çalıştayı üzerine geniş bir sunum yaptı.

Çiçek, toplantıda yapı kooperatifleriyle ilgili kanun tasarısı imzalandığını, böylece kooperatiflerin kuruluş ve denetim işlemlerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na verildiğini belirtti.

AB açısından önem taşıyan devlet yardımlarının izlenmesi ve denetlenmesiyle ilgili kanun tasarısına ilişkin de bilgi verdi. Çiçek, kanunla “özellikle denetleme açısından önemli bir kolaylık getirilmiş olacak” dedi.