Kısa vadeli dış borç stoku yükseldi

Kısa vadeli dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 119,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran dönemi kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2017 yıl sonuna göre yüzde 1,5 oranında artışla 119,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,6 oranında azalarak 66,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 52,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN YURTDIŞINDAN KULLANDIKLARI KISA VADELİ KREDİLER

Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 2,7 oranında azalarak 17,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 2,7 oranında azalarak 19,0 milyar dolar, yurtdışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 2 oranında artışla 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 2,1 oranında artarak 13,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 4,6 oranında artışla 42,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BORÇLU BAZINDA İNCELEME

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 9 oranında artarak 24,1 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,2 oranında azalarak 95,6 milyar dolar oldu.

ALACAKLI BAZINDA İNCELEME

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 0,3 oranında artarak 52,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,5 oranında artarak 66,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2017 yıl sonunda 111 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 33,3 oranında artışla 2018 Haziran sonu itibarıyla 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 1,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 Haziran sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 51,2’si dolar, yüzde 31,4’ü euro, yüzde 14,6’sı TL ve yüzde 2,8’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2018 Haziran sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 179,1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,4 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18, Merkez Bankası’nın yüzde 0,3, özel sektörün ise yüzde 81,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.