Kişi başı mili gelir 5 bin doları aştı

Türkiye 2005 yılı son çeyreğinde yüzde 10,2 büyürerek, üst üste 16 çeyrek büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2005 yılı ve dördüncü çeyrek büyüme ve milli gelir rakamlarını açıkladı. Buna göre 2005 yılı son çeyreğinde üretim yöntemi ile hesaplanan GSMH gelişme hızı yüzde 10.2, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) gelişme hızı yüzde 9.5 olarak gerçekleşti. Böylelikle 2005 yılında büyüme hızı GSMH’da 7,6, GSYH’da ise yüzde 7,4 oldu.

TÜKİ’in açıkladığı büyüme rakamlarına göre Türkiye’nin 2004 yılında cari fiyatlarla 299 milyar 475 milyon dolar olan GSMH 2005 yılında 360 milyar 876 milyon dolara ulaştı. GSYH de 361 milyar 470 milyon dolardan 300 milyar 578 milyon dolara çıktı. Buna göre Türkiye’de GSMH’dan kişi başına düşen milli gelir yüzde 20’lik artışla 4 bin 172 dolardan 5 bin 8 dolara, GSYM’dan kişi başına düşen milli gelir ise yüzde 19,8 artışla 4 bin 187 dolardan 5 bin 16 dolara yükseldi.

Sektörlere göre 2005 yılı 4. çeyreğinde en yüksek büyüme hızı yüzde 16,2 ile ithalat vergisinde yaşanırken, mali kuruluşlar ve tarım sektöründe küçülme oldu. Geçen yılın son çeyreğinde mali kuruluşlardaki büyüme yüzde -1,2, tarımda ise yüzde -0,1 oldu. Diğer sektördeki büyüme hızı şöyle gerçekleşti: “Ulşatırma ve haberleşme yüzde 15.2, inşaat yüzde 14,8, sanayi yüzde 10.1, ticaret yüzde 9.9, sebrest meslek ve hizmetler yüzde 9.4, konut sahipliği yüzde 1.9, devlet hizmetleri yüzde 1.2 ve kâr amacı olmayan kuruluşlar yüzde 0.4”

2005 yılında yıllık bazda en fazla artış yüzde 21,5 ile inşaat sektöründe, en fazla düşüş ise yüzde -0.2 ile kâr amacı olmayan kuruluşlar ve mali kuruluşlarda göründü. Büyümedeki yıllık artışlarına göre diğer sektörler şöyle sıralandı: “İthalat vergisi yüzde 12.2, ulşatırma ve haberleşme yüzde 8.8, ticaret ve sebrest meslek ve hizmetler yüzde 7.4, sanayi yüzde 6,5, tarım yüzde 5.6, konut sahipliği yüzde 1.5 ve devlet hizmetleri yüzde 0,8”

Harcama gruplarına göre büyeme şöyle gerçekleşeti: “Özel nihai tüketim harcamaları yüzde 8.8, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2.4, gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 24, mal ve hizmet ihracatı 8,5 ve mal ve hizmet ithalatı 11,5”