Kişi başına GSYH 7 bin doları aşıyor

Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) bazında milli geliri, 2007 yılının son çeyreğinde büyüme hızı yüzde 2,6'yı geçerse, ilk kez 500 milyar doları aşacak.

2008 yılı Program ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, GSYH, son çeyrek büyümesi yüzde 0 (sıfır) bile olsa 496,9 milyar dolara ulaşacak.

Programda 489,4 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYH’nin, 2007 tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) enflasyonun yüzde 8,39 ile beklenenden yüksek çıkması (programda yıl sonu TÜFE enflasyonu yüzde 6,5, deflatör de yüzde 7 olacağı tahmin ediliyordu) ve dolayısıyla deflatörün (milli gelir enflasyonu) programın oldukça üzerinde gerçekleşmesi, dolar kurunun da 1,3008 ile tahminlerin altında (programda 2007 yılı ortalama dolar kuru 1,323 YTL olarak tahmin ediliyordu) kalması nedeniyle 500 milyar dolara dayanacak, hatta son çeyrek büyümesi yüzde 2,6’yı geçerse aşacak.

İlk üç çeyrekte GSYH büyüme hızı yüzde 3,8’de kalırken, özellikle 3. çeyrekte GSYH’nin yüzde 1,5 büyüme göstermesi dikkati çekti.

İlk üç çeyrekteki (Ocak-Eylül dönemi) büyüme hızının 4. çeyrekte de (Ekim-Aralık dönemi) devam etmesi halinde ise Türkiye’nin GSYH’si artan enflasyonun da yardımıyla 501,5 milyar dolara ulaşacak.

Programda 6625 dolar olacağı tahmin edilen kişi başına yurtiçi gelir de nüfusun beklenenin altında çıkması nedeniyle 7139 dolara çıkacak. Son çeyrekte yüzde 0 büyüme olsa bile kişi başına GSYH 7075 dolara yükselecek.

-KİŞİ BAŞINA GELİRDE 7000 DOLARIN ÜZERİ KESİN GİBİ…-

Son çeyrekte, büyüme düşük çıkıp, yıl ortalamasını düşürebilir. Buna göre 2007 yılı yıllık ortalama büyümesinin yüzde 3,5’in altına düşmemesi halinde GSYH, 500 milyar doların üzerinde kalacak.

Kişi başına GSYH’nin ise her ihtimalde 7000 doları aşacağı tahmin ediliyor. 2007 yılında kişi başına GSYH’nın 7000 doların altında kalabilmesi için yıllık ortalama büyümenin yüzde 1,8’in altına inmesi gerekiyor ki bu da mevcut durumda neredeyse imkansız. Yıllık ortalama büyümenin yüzde 1,8’in altına inmesi için 2007 yılı son çeyreğinde ekonomide yüzde 4,4’ün üzerinde bir küçülme olması gerekiyor.

Çeşitli son çeyrek büyüme olasılıklarına göre, yıllık ortalama büyüme, son nüfus sayımına göre tahmini yıl ortası nüfus, yıllık ortalama dolar kuru, son çeyrek büyüme olasılıklarına göre 2007 GSYH ve kişi başına GSYH rakamları şöyle:


2007

. 2007 Yıllık

. Büyüme 2007 Ortalama 2007

Son Çeyrek Yıllık Yıl Ortası Dolar 2007 Kişi Başına

Büyümesi Ortalama Nüfus Tah. Kuru GSYH GSYH

(Yüzde) (Yüzde) (Bin Kişi) (YTL) (Milyar Dolar) (Dolar)

———- ——– ———- —— ————– ————

-4,4 1,77 70.238 1,3008 491,7 7000

0 2,86 70.238 1,3008 496,9 7075

1,0 3,11 70.238 1,3008 498,1 7092

1,5 3,23 70.238 1,3008 498,7 7100

2,0 3,35 70.238 1,3008 499,3 7109

2,5 3,48 70.238 1,3008 499,9 7117

2,6 3,5 70.238 1,3008 500,0 7119

3,0 3,6 70.238 1,3008 500,5 7126

3,5 3,7 70.238 1,3008 501,1 7134

3,8 3,8 70.238 1,3008 501,5 7139


Not: 2007 yılı deflatörünün (milli gelir enflasyonu), TÜFE’de meydana gelen artış (2008 Yılı Programı’nda yüzde 6,5 alınmıştı ama yüzde 8,39 olarak gerçekleşti) esas alınarak 2008 Yılı Programı’ndaki yüzde 7 yerine yüzde 9,04 olarak gerçekleştiği varsayılmış (kesin sonuç 2007 yılı milli gelir rakamlarının belli olmasıyla ortaya çıkacak) ve hesaplamalar buna göre yapılmıştır.