Koç Üniversitesi’ne bulunan formül

İstanbul'da Rumeli Feneri'nde ormanlık alana kurulan Koç Üniversitesi'nin geleceği ile ilgili tartışmalar sürerken, sorunu çözmeye çalışan Çevre ve Orman Bakanlığı, çareyi budu.

Bakanlık, sorunun çözümü için Kamu İhale Kanunu’nun 51. maddesindeki ‘g’ bendini uygulayacak. Söz konusu maddede; ”eğer yapılacak iş uzmanlık istiyorsa, piyasada fazla yapanı yoksa, idare doğrudan ilgili olduğunu düşündüğü firmaya gider, işi, işlemi, tesisi ihalesiz yaptırır” deniyor.

İHALE RİSK

Kurulmadan önce de büyük tartışmalara neden olan Koç Üniversitesi ile ilgili olarak Bakanlık, sorunun çözümü için ilk olarak söz konusu yöntemi uygulamaya karar verdi. Öncelikli olarak akla gelen ilk çözüm ihaleye çıkılmasıydı. Ancak, söz konusu ormanlık alanla ilgili olarak ihaleye çıkılması durumunda, başka bir grubun daha yüksek bir teklif vermesi olasılığı nedeniyle ihaleye çıkılmaktan vazgeçildi. Daha yüksek bir teklif gelmesi durumunda, alanın Koç Grubu’nun elinden çıkma ihtimali bulunuyordu. Bu nedenle, Bakanlık, ihaleye çıkma fikrine sıcak bakmadı.

ÇÖZÜM: KAMU İHALE KANUNU

Mahkemenin vermiş olduğu ”kaçak yapılaşma” kararının ardından Bakanlık, alanın Koç Üniversitesi’ne resmen tahsisi için Kamu İhale Kanunu’nun 51. maddesinin ‘g’ bendini uygulamaya karar verdi. Bakanlık, Koç Grubu’nun büyük yatırımlarla kurduğu, büyük ölçekli bir istihdama yol açan Koç Üniversitesi’nin, grupta kalmasını istiyor.

MAHKEMENİN SON KARARI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Koç Üniversitesi, Orman Bakanlığı ve Başbakanlık’ın birlikte açtığı davayı reddetmişti. İdari Mahkeme, üniversiteye orman tahsisi kararını iptal etmiş, Bakanlık, üniversite ve Başbakanlık’ın Danıştay’a yaptıkları temyiz talebi de reddedilmişti. Son olarak ise temyizin reddi kararının düzeltilmesi talep edilmişti. Ancak bu talep de Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca herhangi bir geçerli neden olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Danıştay’ın 2003 yılında verdiği tahsisin iptal kararını geçersiz kılmak için Orman Bakanlığı, Koç Üniversitesi ile ”İrtifak hakkı” (arazinin bedel ödenerek kullanım hakkı) sözleşmesi imzalamıştı.