Komisyondaki ifade iddianameye girdi

Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Emin Şirin, TBMM Şemdinli Komisyonu'na bilgi veren Mehmet Ali Taltındağ'ın ifadelerinin Savcı Ferhat Sacrıkaya'nın hazırladığı Şemdinli iddianamesine girdiğini belirtti.

Milletvekili Şirin, komisyonunun çalışmaları bitmeden, bir ifadenin başka bir makama yollanmasının hukuken mümkün olup olmadığını sordu.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında, TBMM Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile Şemdinli Komisyonu’nun Başkanı Musa Sıvacıoğlu’na bazı sorular yönelten Emin Şirin, Şemdinli olayları iddianamesinin 29. sayfasında, Meclis’i de ilgilendiren önemli bir usulsüzlük olduğunu öne sürdü. İddianamenin incelenmesi sonucu, Mehmet Ali Altındağ’ın TBMM AraştırmaKomisyonu’na verdiği ifadenin Van Cumhuriyet Savcılığınca dosya içine getirtildiğinin anlaşıldığını bildiren Şirin, Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamlayıp, raporu Genel Kurul’da okunmadan hiçbir belge veya tanık ifadesinin TBMM dışına çıkarılamayacağını ve bu bilgilerin

kullanılamayacağını ifade etti.

Emin Şirin, ”Komisyon’un çalışmaları bitmeden, raporu tanzim edilmeden, rapor TBMM Başkanlığı’na tevdii edilmeden ve Genel Kurul’da okunmadan önce, Komisyon’a verilen bir ifadenin başka bir makama yollanılması hukuken mümkün müdür? Hukuken mümkün değilse, bu ifade geçerli tanık ifadesi olarak kabul edilebilir mi?” diye sordu.