Koncuk: Dershane tasarısıyla 100 bin okul yöneticisinin görevi sona erecek

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin TBMM'ye sevk ettiği 'Dershane Yasa Tasarısı'nın kapalı kapılar ardında hazırlandığı ve sendika olarak içinde asla kabul edemeyecekleri hususların bulunduğunu söyledi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin TBMM’ye sevk ettiği ‘Dershane Yasa Tasarısı’nın kapalı kapılar ardında hazırlandığı ve sendika olarak içinde asla kabul edemeyecekleri hususların bulunduğunu söyledi. Koncuk, “Tasarıda 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona ereceği maddesinin bulunuyor. Okul müdür ve müdür yardımcıları bundan sonra sınav sonuçlarına göre görevlendirilmeyecektir. Okul Müdürleri İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları da okul/kurum müdürünün inhası(göreve atanma) ve il milli eğitim müdürünün teklifi ile Vali tarafından 4 yıllığına görevlendirilecektir. Böylece liyakatli, ehil okul müdür ve müdür yardımcıları devri son bulacak, torpili olanın sırtı yere gelmeyecek, yandaşlar padişah olacaktır. Bu madde ile birlikte 100 bin okul yöneticisinin görevi sona erdirilecektir.” diye konuştu.

İsmail Koncuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ‘Milli Eğitim Temel Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Hükümetin TBMM’ye sevk ettiği Dershane Yasa Tasarısı’nın kapalı kapılar ardında hazırlandığı ve sendika olarak asla kabul edemeyecekleri hususların bulunduğunu belirten Koncuk, “Hiçbir alt yapı hazırlanmadan, planlama yapılmadan, dershaneleri ihtiyaç olmaktan çıkarmadan dershaneleri kapatmaya hazırlanan hükümet, önümüzdeki günlerde eğitim-öğretimde kapatılamaz yaraların açılmasına neden olacaktır.” dedi.

Yasa tasarısında KPSS’yi kazanarak öğretmen olanların, en az bir yıl çalışmalarının ardından yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazanacağı maddesinin bulunduğunu belirten Koncuk, “Yani öğretmen olmak için KPSS’yi kazanmak yeterli olmayacaktır. Öğretmenler hem disiplin cezası almayacak hem de kriterinin neye göre belirleneceği belli olmayan, tamamen subjektif yapılacak performans değerlendirmesinden başarılı olacaktır. Ancak bu da öğretmenlerin stajyerliklerinin kalkması için yeterli olmayacaktır. Bu şartları taşıyan öğretmenler bir de yazılı veya sözlü sınava girecek; şartları taşımayanlar ise bir yılın sonunda öğretmenlik hayallerine veda edecektir. Peki sözlü sınav neye göre yapılacaktır?”

‘YERLE YEKSAN ETMİŞTİ’

TBMM’ye sevk edilen yasa tasarısında dershanelerin kapatılmasının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın müsteşar hariç tüm üst düzey yönetiminin değişmesinin de yer aldığı vurgulanan açıklama da şu ifadelere yer verildi: “Daha önce de Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Teşkilat Yasası çıkararak, Bakanlık Merkez Teşkilatını yerle yeksan etmişti. Şimdi de Hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda yeni bir hamle yapmıştır. Demek ki Ömer Dinçer’in Teşkilat Yasası, hükümet nazarında istenen etkiyi sağlamadı ve yeterli sayıda adam kayırılmadı ki, bununla ilgili bir düzenlemeye gidilmesi gündeme geldi. Peki bu ne demektir? Bu, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki tüm bürokratların Hükümetin ve Bakanın isteğiyle değişmesi demektir. Yani tüm üst düzey isimler keyfi bir şekilde görevden alınacaktır. Görevden alınan üst düzey yönetimin kazanılmış hakları ne olacaktır? Tasarının bu şekliyle yasalaşması halinde Milli Eğitim Bakanlığı’na ard arda davalar açılacaktır. Zira bu, kazanılmış haklara vurulmuş bir darbedir. Bu, devletteki istikrarın zedelenmesidir. Bu, MEB’in hafızasının yok edilmesi demektir. Değişen bürokratların yerine kimler getirilecektir? Bu kişiler hangi vasıflara sahip olacaktır? Kariyer ve liyakat ilkeleri yine yerle yeksan mı edilecektir? Sırf yandaş diye iş bilmeyen bürokratlar ordusu mu Milli Eğitim Bakanlığı’nı yönetecektir? Bu insanlar hizmet etmek dışında ne yapmıştır? Suçları, günahları nedir?”

‘HÜKÜMETİN EMİR KULU OLMAYANLARIN GÖREVLERİNE SON VERİLECEK’

Yasa tasarısında dikkat çeken bir başka hususun da 4 yıl ve üzeri sürelerle okul müdür ve yardımcısı olanların, bu görevlerinin ‘hiçbir işleme gerek kalmaksızın’ sona ereceği maddesinin bulunduğunu hatırlatan Koncuk, “Bilindiği gibi okul müdür yardımcıları yazılı sınav, okul müdürleri de yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atanmaktaydı. Ayrıca 5 yıl aynı okulda bulunun okul müdür ve müdür yardımcıları rotasyona tabi tutulmaktaydı. Yasa tasarısında “Okul ve kurum müdürleri, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul kurum veya okul müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz” denilmektedir. Yani bu şu anlama gelmektedir: Okul müdür ve müdür yardımcıları bundan sonra sınav sonuçlarına göre görevlendirilmeyecektir. Okul müdürleri il milli eğitim müdürlüğünün, müdür başyardımcısı ve yardımcıları da okul/kurum müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi ile vali tarafından 4 yıllığına görevlendirilecektir. Görev süresi sona eren okul müdür ve müdür yardımcılarının keyfi bir şekilde ya görevleri sona erdirilerek, bu kişiler öğretmenliğe dönecek ya da görevlerine devam edeceklerdir. Burada da okul müdür ve müdür yardımcılarının kaderi il milli eğitim müdürlerinin ve valilerin yani hükümetin iki dudağı arasında olacaktır. Kendilerine biat edenler, yandaşlar, torpilliler okul müdür ve müdür yardımcısı olarak 4 yılın ardından bir dört yıl daha görev yapacak, ancak hükümetin emir kulu olmayanların görevlerine son verilecektir. Böylece liyakatli, ehil okul müdür ve müdür yardımcıları devri son bulacak, torpili olanın sırtı yere gelmeyecek, yandaşlar padişah olacaktır. Bu madde ile birlikte 100 bin okul yöneticisinin görevi sona erdirilecektir.” açıklamasında bulundu.