Köprü zammına iptal

Ankara 10. İdare Mahkemesi, köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerine yapılan zammın iptali amacıyla açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen’in, “Karayolları Genel Müdürlüğünün köprü ve otoyol araç geçiş ücretlerinin artırılmasına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” istemiyle Ankara Bölge İdare Mahkemes’inde açtığı dava karara bağlandı. 10. İdare Mahkemesi, 31 Ağustos 2006 tarihinde, İstanbul Boğaz Köprülerine yüzde 33, paralı otoyol geçiş ücretlerine ise yüzde 20 oranında yapılan zammın yürütmesini, “uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği” gerekçesiyle durdurdu.