Korsanla mücadelede ikramiye dönemi

Korsan yayıncılıkla mücadelede kaçak materyallere el koyanlara ikramiye verilmesini öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Korsan yayıncılıkla mücadelede, kaçak materyallere el koyanlara ikramiye verilecek.
Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Yasası ile Turizmi Teşvik Yasası’nda değişiklik yapılmasını öngören yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, korsan olarak çoğaltılan yayınların ele geçirilmesi halinde, suça konu olan materyallerin ele geçirilmesine fiilen katılan, önleme, izleme ve soruşturmakla görevli olan denetim komisyonu başkan ve üyelerinden kamu görevlisi olanlara ikramiye verilmesini öngörüyor.

ÖZEL TİYATROLARA DESTEK

Yasa, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya kamu personelini desteklemek için kurulan dernekler ve aynı amaçlarla Türk Medeni Yasası’na göre kurulan vakıflar dışında, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıflar ile özel tiyatrolar tarafından gerçekleştirilecek projelere nakdi yardımda bulunma işlerini de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na veriyor.

PAKET TURLARDA REHBER BULUNDURULACAK

Yasaya göre, tur veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele ulaşımı içerenler hariç olmak üzere, paket tur kapsamında, paket tur veya tur başına 45 kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak zorunlu olacak. Turistlere, rehberler dışında herhangi bir kimse aracılığıyla Türkiye’nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmiyle ilgili bilgi verilemeyecek.

TURİSTE ZORUNLU SİGORTA

Seyahat acenteleri tarafından zorunlu sigorta yaptırılmasını da öngören yasaya göre, müşterilerin seyahat acenteleriyle yaptıkları sözleşmeler doğrultusunda karşılaşacakları zararlar, sigorta tarafından karşılanacak.

YATLARA SERBEST DOLAŞIM

Yasaya göre, özel veya ticari Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Türkiye’ye giriş ve çıkış işlemleri deniz hudut kapılarında yapılacak. Türkiye’ye giriş işlemini tamamlamış Türk ve yabancı bayraklı deniz turizmi araçları, Türk karasuları ve limanları arasında serbestçe dolaşabilecek. Yasaya göre ayrıca, yabancı bayraklı veya yabancıların kullandıkları deniz turizmi araçları, tespit ve ilan edilen seyir haritalarına işlenmiş yasak bölgeler dışında kalan kıyı ve koylara gezi amacıyla yanaşabilecek ve demirleyebilecek.

TÜRK KARASULARINDAKİ CASİNOLARA YASAK
Casinosu bulunan kruvaziyer gemilerin Türk karasularında kumarhanelerinin kapalı tutulmasına ilişkin gerekli önlemler ise ilgili idarelerce alınacak.