Köşk’ten bir günde 15 atamaya onay

Cumhurbaşkanı Sezer, bir günde 15 atama kararnamesine onay verdi. Sezer’in önceki gün onayladığı kararnameler Resmi Gazete’de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameler ile İstanbul Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne Trabzon Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Cevher atandı. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne de Daire Başkanı Ferrup Tığlı tayin edildi. Planlama Uzmanlıklarına Planlama Uzman Yardımcıları Dr. Yurdakul Saçlı, Anıl Altunay, Osman Altıntaş, Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müd. Genel Müdür Yard. Personel Dairesi Baş. Dede Tuğrul Yalçıner getirildi.

GÖREVDEN ALINDI
Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliğine, Müsteşar Yardımcısı Mustafa Kökçam, Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliğine Recep Bıyık, Karaman Milli Eğitim Müd. Mürsel Yılmaz, Karayolları Genel Müd. Bursa 14. Bölge Müd. aynı Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Turgay Mesci getirildi. Ulaştırma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığına Zeynep İnce, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdür Yard. Hüseyin Gani Aygün, Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müd. Yönetim Kurulu üyeliğine Yaşar Duran Aytaş atandı. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Kemal Akkoç, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğin Doç. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Kültür ve Turizm Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına Hikmet Kaçdıoğlu, Tokat İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne İhsan İkinci getirildi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İsmail Çelik başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı.