Köşk’ten “Hakimler ve Savcılar kanunu” açıklaması

Gül'ün Hakimler ve Savcılar Kanunu'nu incelemeden onaylandığı iddiasının asılsız olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi,” Hakimler ve Savcılar Kanunu ile diğer 6 kanunun incelenmeden onaylandığı iddiası doğru değildir”

“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hakimler ve Savcılar Kanunu incelemeden onayladı” yönündeki eleştirelere yazılı açıklama yaparak yanıt verdi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül’ün göreve başlamasından bu yana yayımladığı kanunların, Cumhurbaşkanlığı Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığından, Gül’e, olumlu görüşle sunulduğu bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği teşkilatını düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu kararnameye dayanılarak çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Görev Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği’ne göre, Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığının, TBMM’ye sunulan kanun tasarılarıyla tekliflerinin gündeme alınmadan önce temin edilerek incelenmesi ve bunlar hakkında görüş hazırlanmasıyla görevli olduğu kaydedildi.

İncelenen tasarı ve tekliflerin TBMM tarafından kabul edilerek kanunlaşması halinde şekil ve esas bakımından Anayasa’ya ve genel hukuk kurallarına uygun olup olmadığının incelenerek, yüksek onaya hazırlanmasının da Kanunlar Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığının görevleri arasında olduğu ifade edilen açıklamada, kanunların, TBMM tarafından Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmesinden önce başlayan ve Cumhurbaşkanı’nın onayının alınmasına kadar geçen süreci kapsayan incelenme aşamasından geçtiği kaydedildi. Açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Cumhurbaşkanlığınca incelenmesine de TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmesinden hemen sonra başlanması sebebiyle incelenmeden onaylandığı iddiasının gerçeklerle bağdaşmadığı bildirildi. Açıklamada, “Kanunla ilgili olarak yapılan incelemede, Anayasa Mahkemesinin 7/2/2007 tarihli ve E.2005/47, K.2007/14 sayılı Kararı ile aynı tarihli ve E.2006/162, K.2007/15 sayılı Kararı da gözönünde bulundurulmuştur”
denildi. 4 Aralık 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan diğer 6 kanunun incelenmeden onaylandığı iddiasının da yerinde olmadığı ifade edilen açıklamada, bu kanunların incelenmesine de gündeme alınmalarından önce başlandığı; biri 21 Kasım 2007, dördü 23 Kasım 2007 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı’na gelen beş kanunun Cumhurbaşkanı Gül tarafından imzalanarak, yayımlanmak üzere 1 Aralık 2007 tarihinde; 30 Kasım 2007 tarihinde gelen bir kanunun da 4 Aralık 2007 tarihinde Başbakanlığa gönderildiği kaydedildi. Açıklamada, “Söz konusu yedi kanun da dahil olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve başlamasından bugüne kadar yayımladığı kanunlara ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığında yapılan incelemelerde Anayasa’ya ve hukukun genel ilkelerine aykırı bir yön bulunmadığından, kanunlar, anılan Başkanlıkça Cumhurbaşkanımıza olumlu görüşle sunulmuştur” denildi.