‘Küçük sarsıntılar büyükleri önlüyor’

Yrd. Doç. Dr. Lütfü İhsan Sezer, son günlerde Ege Denizi'nde art arda meydana gelen sarsıntıların normal karşılanması gerektiğini söyledi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Sezer, Batı Anadolu’nun sismotektonik özelliği gereği küçük ya da orta büyüklükte depremlerin sık aralıklarla meydana geldiğini belirtti.

Ege Bölgesi’ndeki küçük şiddetli sarsıntıların uzun süreli enerjiyi yavaş yavaş boşaltmaya yaradığını, bunun da büyük depremlere engel olduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Sezer, “Diyelim ki son yüzyıl içinde İzmir civarında olan küçük ve orta şiddetli depremlerin toplamı, 5-6 tane Gölcük depremi büyüklüğünde enerji açığa çıkarıyor. İzmir deprem bölgesinde meydana gelen orta büyüklükteki depremler olmasaydı, en azından 4-5 tane Gölcük depremi yaşamak zorunda kalacaktık.” dedi.

Orta şiddetli depremlerin insanları tedirgin etmemesi ancak bütün depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini belirten Sezer, tatbikatların göstermelik yapıldığını savundu. Deprem tatbikatlarının insanlarda alışkanlık haline gelinceye kadar belirli aralıklarla gece ve gündüz tekrarlanmasının önemli olduğunu vurgulayan Sezer, insanların deprem anında sergileyeceği davranışların medyada yanlış yansıtıldığına dikkat çekti.

Kiriş altında durma veya eşyaların altına saklanma gibi tedbirlerin sağlam zemine sahip kaliteli binalar için geçerli olduğunu hatırlatan Lütfü İhsan Sezer, “Oysa Türkiye’de 5 deprem bölgesi var. Bunlarda zemin-bina ilişkisi bilinmiyor. Mesela deprem anında dolgu alanlardaki binalar sağa sola sallanır. Bu binalarda eşyaların sabitlenmesi lazım.” şeklinde konuştu.

Depremin önceden tahmin edilmesinin çok güç olduğununa da değinen Yrd. Doç. Dr. Sezer, büyük depremlerin belirtileri 5-10 yıl öncesinden başladığı için koordineli olarak uzun süreli ve kesintisiz ölçümler yapılması gerektiğini söyledi.

Sezer, Türkiye’de rasathaneler sık olmadığından düzenli ölçümler yapılamadığını ifade etti.