Kültür başkenti için özel yasa çıkarılacak

Avrupa Birliği jürisi tarafından 2010 yılı Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilen İstanbul için yeni yasa geliyor.

Yasayla İstanbul’a para akışını sağlayacak küçük kesintilerin yapılması maddesine yer verilmesi planlanıyor. Yeni yasa ile, İstanbul için önümüzdeki 3 yıl boyunca yapılacak her türlü faaliyet tek elden yürütülecek. Yasanın yürütmesi, kültür başkentliği için sivil toplum örgüt temsilcileri ile devlet görevlilerinin bir araya gelerek kurduğu Girişim Grubu’na verilecek. Kısa olması düşünülen Avrupa Kültür Başkentliği Yasası’nda, para akışını sağlayan küçük kesintilerin yapılması sağlanacak. Bütçe komisyonu kurulacak. Ayrıca, merkezin desteklenmesi için il özel idareleri, valilik gibi kamu görevi yürütenlere belirli yükümlülükler getirilecek.

İstanbul’a para aktarılması için yapılacak kesintiler konusunda alternatifler de bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilerek, belediye eli ile yeni kesintiler yapılması ve bu kesintilerin Girişim Grubu’na aktarılması fikri ön plana çıkıyor. Turizmden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, kesinti yapılmasının politik bir tercih olduğunu, ancak hazırlanacak taslakta, belediye eli ile veya başka bir şekilde İstanbul’a para aktarılması konusunda bir düzenlemenin bulunacağını anlattı.

Yasa ile film komisyonu, tiyatro komisyonu, görsel sanatlar komisyonu gibi alt komisyonlar da kurulacak. Komisyonlar, 2010 yılı için uygulanacak kültür-sanat projelerini uygulamakla yükümlü olacak. Komisyonlar için bir de büro açılacak. Büronun Yıldız Sarayı veya İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasında olması düşünülüyor. Komisyonlar, önümüzdeki 3 yıl boyunca Avrupa kültür başkenti olacak diğer şehirlerdeki organizasyonlara katılacak. Kültür başkentleri tarafından kurulan resmî internet sitesine Türkiye de üye yapılacak. 2010 için yabancı ülkelerle ortak projeler geliştirilecek. Tüm bu faaliyetler kanunla kurulan komisyonlarca yürütülecek.