Kurbanlık alırken dikkat etmeniz gerekenler

Kurban alırken dikkat. Vatandaşlar kurban alırken şu özellikteki hayvanlara dikkat etmeli!

Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi bulunmayan, tüyleri karışık ve mat, bakışları ve dış görünümü cansız, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız kurbanlık hayvanların alınmaması gerektiği belirtildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımı, kesimi ve sürece ilişkin önlemler hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, vatandaşların şu özellikleri taşıyan hayvanları satın almaması istendi:

– Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi olmayan
– Sığır ve mandalarda küpesi ve pasaportu bulunmayan
– Çok zayıf olan
– Gebe olan
– Yeni doğum yapmış olan
– Yüksek ateşi olan
– Çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan
– Tüyleri karışık ve mat olan
– Bakışları ve dış görünümü cansız olan
– Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olan
– Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olan.

HAYVAN KESİMLERİ…

Kurbanlık hayvanlar, hayvan pazar ve panayırları, hayvan borsaları ile Kurban Hizmetleri Komisyonunca belirlenen yerlerde alınıp satılabilecek. Söz konusu yerlerin dışında kurbanlık hayvan alım ve satımlarına izin verilmeyecek. Bu gibi yerlere kulak küpesi ve pasaportu bulunmayan sığır cinsi hayvanların alınmaları ve satılmaları yasak olacak. Belgesiz hayvanların kesiminin yapıldığı kombina, mezbaha veya kesimle yerlerinin sahiplerine idari para cezası ve tesis kapatma cezası uygulanacak.
 
Kurbanlık hayvan alım ve satım yerleri, hükümet veteriner hekimleri, belediye veteriner hekimleri ve zabıta ekiplerince işbirliği içinde sürekli denetlenecek.
Hayvan kesimlerinin, Bakanlıktan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerlerinde yapılması gerekecek. Vatandaşlar, kurbanlık hayvanlarını köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecekler. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimi yasak olacak.
 
Valilikler, geçmiş yıllarda olduğu gibi cadde ve sokakları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak ve caddelerde bırakanlara gerekli yasal yaptırımları uygulayacak.
Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan artıklar ile özellikle kist hidatikli karaciğerler ile akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyecek. Uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından
çıkarılamayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhası sağlanacak.