Küresel ısınmaya karşı ısı yalıtımı

Isı yalıtımı, küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı alınabilecek bireysel önlemlerin başında geliyor.

Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Durmuş Topçu, binalarda doğru yalıtım yapıldığı takdirde ortalama yüzde 50 daha az enerji tüketerek ısıtma ve soğutma sağlanabileceğini vurguladı.

Böylece konut başına atmosfere yayılan karbondioksit miktarının yarı yarıya azaltılabileceğini belirtenTopçu, ”Isı yalıtımı, küresel ısınma ve çevre felaketlerine karşı alınabilecek bireysel önlemlerin başında geliyor. Ayrıca devlet politikalarında da yalıtımın göz ardı edilmemesi gerekiyor. Isı yalıtımına yatırım yapmak zorundayız” dedi.

Topçu, kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 70’e yakın bölümünün fosil yakıtlardan elde edildiğini açıkladı:

”Fosil yakıtlar atmosferi kirlettikçe sera etkisi artıyor ve küresel ısınma yüzünden doğal denge bozuluyor. Dünyanın fosil yakıt kaynaklarının da tükeneceği tehlikesi, enerji için nükleer santrallere başvurulmasına neden oluyor. Enerji krizi bugün tüm dünyanın küresel ısınmayla birlikte yaşadığı ortak sorun.

Standartlara uygun ve kaliteli ürünlerle yapılan ısı yalıtımı uygulamalarıyla binalarda yarı yarıya enerji tasarrufu yapmak mümkün. Yalıtımsız binalardan boşuna havaya savrulan enerji ise hem ülke ekonomisi hem de çevre açısından göz ardı edilemeyecek kadar değerli.

Bugün ülkemizde binaların metrekare başına enerji tüketimi yaklaşık 60 -120 kws arasında. Almanya’ya bakıldığında bu oran yarı yarıya azalarak 30- 70 kws’e inebiliyor.”

AB mevzuatı gereği Türkiye’de de yeni binalarda ısı yalıtımı uygulamalarının zorunlu hale geldiğini anımsatan Topçu, ”Ancak ısı yalıtımı bilinci hala tam olarak oluşmadığı için yalıtım maliyeti masraf olarak görülüyor, getireceği yararlar düşünülmüyor. Oysa ısı yalıtımın getirdiği maliyetin payı, bir binanın toplam maliyeti içinde yüzde 3-5 arasında değişiyor ve sağladığı tasarrufla birkaç yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu maliyet, temiz ve yaşanabilir bir çevrede yaşama şansımızın artması karşısında çok önemsiz kalıyor” dedi.