Kuşgribinden korunmada en etkili yol

Kuş gribi dünyayı kasıp kavuruyor, ülkemizde yüksek tehdit altında.

Avrupa kaygı duymakta, Dünya Sağlık Örgütü teyakkuzda.

Ekonomik zarar büyük. Sadece sektörün bugün itibariyle zararı 1,5 milyar dolar. Kümes hayvancılığı öldü. Binlerce hayvan itlaf edilmekte. Ama hala kimse durumun kontrol atına alındığından emin değil. Ne alınabilecek önlemler ne de elimzdeki tedavi silahları yeterli değil. Yayılmayı ve yüzde 50 den fazla olan ölümleri durduramamakta. Uzmanlar, dünya çapında 2 ila 150 milyon arasında kişiyi öldürebileceğini tahmin etmektedirler.

Uzmanlar, kümeslerde alınabilecek önlemler olduğunu vurguluyor. Yaban kuşlarının kümes hayvanlarının bulunduğu yerlere girmesi engelleniyor. Buna ek olarak göçmen kuşların uçuş güzergahları bilindiğinden bu yol üstünde tavukçulukla uğraşanların daha dikkatli olmasını,örneğin bazı ülkeler tavuk üreticilerinden hayvanlarını dışarıya çıkarmamalarını istiyor.

Enfekte çiftliklerin karantina altına alınması ve enfekte veya maruziyet ihtimali olan sürülerin imha edilmesi, hastalığın diğer çiftliklerde ve ülkenin kümes hayvanı popülasyonunda yayılımı ve yerleşmesini engellemek için alınan standart kontrol önlemleridir.Yüksek derecede bulaşıcı olmasının yanı sıra, kuş gribi virüsleri bir çiftlikten diğerine kontamine(bulaşmış) aletler, araçlar, besin maddeleri, kafesler veya giysiler yoluyla da çok kolay bir şekilde sıçrayabilir. Yüksek derecede patojen virüsler dış ortamlarda, özellikle de düşük ısı derecelerinde, uzun süre yaşayabilirler. Bununla birlikte çiftliklerde alınacak sıkı sağlık önlemleri bir dereceye kadar koruma sağlayabilir. Epidemiler(salgınlar) yıllarca devam edebilir. Kuş gribi virüsü normalde kuş ve domuzlar dışındaki türleri enfekte etmez. Bu salgınla ilgili yapılan kapsamlı bir araştırma, canlı enfekte kümes hayvanlarıyla yakın temasın, insanlardaki bu enfeksiyonun kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Sağlık çalışanlarına sınırlı da olsa bulaşma gerçekleşmiş ancak ciddi hastalığa yol açmamıştır.

KUŞ GRİBİ MEDİKAL OZON İLE TEDAVİ EDİLMELİDİR.

• Ozon Nedir¿ Ozon üç oksijen atomundan oluşan bir kimyasal bileşiktir (O3). İki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji taşıyan bir şeklidir. Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde , Dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullanılır. Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs çoğalmasını önleyici) özelliği sebebiyle, enfekte olmuş yaraların dezenfeksiyonunda ve ayrıca bakteri ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılır.

• Düşük dozlarda kullanıldığında, vücudun direncini arttırır diğer bir deyişle ozon bağışıklık sistemini aktive eder. Ozon sayesinde oluşan bu aktivasyona cevap olarak, vücudun bağışıklık hücreleri cytokin (interferones yada interleukins gibi önemli aracıları içeren) adı verilen özel habercileri (mesaj taşıyıcıları) üretir. Bunlar hastalıklara direnmek için uyarılan bütün bağışıklık sistemi boyunca zincirleme bir şekilde pozitif değişiklikler yaratarak diğer bağışıklık hücrelerini haberdar ederler.

• Ozonun virus öldürücü etkisi, Virusun zarf veya kapsülünü yıkmasıyla ortaya çıkar, bu da virüslerin hedef hücrelere bağlanmasını engeller ve RNA’nın bir zincirini ikiye bölerek üreme reaksiyonunun temelini yok etmiş olur. Kapsüllü virüsler, kapsüllü olmayanlara göre ozona daha duyarlıdır. Kuş gribi virusu kapsüllü bir virustur.

• OZON HALEN KULLANILMAKTA OLAN TAMIFLU BENZERİ İLAÇLARDAN DAHA ETKİLİDİR, DAHA UCUZDUR VE HİÇBİR YAN ETKİYE SAHİP DEĞİLDİR.

OZONLAMA KUŞ GRİBİNİN BULAŞMASINI VE YAYILMASINI ENGELLER

• İTLAF YERİNE OZON İLE DEZENFEKSİYON YAPILMALIDIR.

• Ozon dünyada dezenfeksiyonla kullanılan en güçlü maddelerdendir ve hiçbir yan etkisi yoktur.

• Ozon gazı düşük sıcaklıkta daha yüksek konsantrasyonlara ulaştığından ve virus düşük sıcaklıkta yaşadığından, kuş gribi virusunu öldürme de en etkili yoldur.

• Tavuk Çiftlikleri ile tesislerine OZON JENERATÖRLERİ kurularak, ozonlama ile dezenfeksiyon yapılması halinde hastalığın bulaşma ve yayılması yüzde 100’e yakın bir oranda önlenebilir.

• Ozon Jeneratörü adı verilen cihazlarla elde edilir ve maliyeti oldukça düşük, ama etkili bir yöntemdir.

• İnsanlar ve hayvanları üzerinde ise, zararlı etkisi hemen hiç yoktur.

• Ozon, oksidasyon gücü yüksek bir gaz olması nedeniyle, dezenfeksiyon amacıyla özellikle son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Doğal bir dezenfektan oluşu, kullanım alanlarının hızla yaygınlaşmasına ve güvenle kullanılmasına neden olmuştur.

• Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur.Ozon gazının dezenfeksiyon etkisi, aynı şartlar altında klorunkinden 3125 defa daha fazladır. Spor, kist ve virüslere karşı klordan daha etkilidir.Ayrıca ozon, havada bulunan oksijenin parçalanması yoluyla elde edildiği için kararsız yapısı nedeniyle dezenfeksiyon görevini tamamladıktan sonra daima hammaddesi olan oksijene dönüşür. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayiinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır. Hammaddesi oksijen olan ozon gazı, doğal tek dezenfektandır.

• Ozon Gazının İşletme Maliyeti Yüksek değildir. Ozonun diğer dezenfektanlara nazaran işletme maliyeti yok denecek kadar azdır.