Kuyruk sırasında beklemeye son!

Devlet dairelerindeki bürokratik işlemler elektronik ortama kaydırılıyor.

Kamu Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarıya göre, kamu hizmetlerinin verimli, hızlı ve etkili sunumu çerçevesinde, kağıda dayalı süreçlerin elektronik ortama taşınması ve iş süreçlerinin gözden geçirilerek sadeleştirilmeler yapılması yoluyla, bürokratik formaliteler önemli oranda kaldırılacak. Vatandaşlar, kamu hizmetlerinden kuyruklarda beklemeden, daha kolay ve hızlı yararlanma imkanı bulacak. Tasarı ile sadece bilişim alanında değil, aynı zamanda kamu yönetiminde başlamış olan dönüşümün ve bilgi toplumu olma yönündeki faaliyetlerin hızlandırılması da hedefleniyor.