Laiklik din ve vicdan özgürlüğüne indirgenemez

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, laiklik ilkesinin din ve vicdan özgürlüğüne indirgenemeyeceğini belirtti.

Sezer: “Laiklik, ana ilke olarak din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun yanında, laiklik kuşkusuz demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, özgürlüklerin güvencesidir. Laiklik, toplumsal barışın, çağdaş değerlerin, din ve vicdan özgürlüğünün en büyük güvencesidir.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, laiklik ilkesinin anayasaya girişinin yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hedefini çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak biçiminde ortaya koyan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Yüce Atatürk’ün önderliğinde Ulusça yürütülen bağımsızlık savaşımının ardından, evrensel değerleri ilke edinerek kurulduğunu ifade eden Sezer, Cumhuriyet’le birlikte tarihin en kapsamlı aydınlanma tasarımını başlatan Atatürk’ün, demokrasiye geçişi de içeren bu yapısal dönüşüm sürecinin temeline laiklik ilkesini yerleştirdiğini kaydetti.

Amasya Genelgesi’nde vurgulanan ve 1921 Anayasası’nda kurallaştırılan egemenliğin ulusa ilişkin olduğu ilkesinin, saltanattan kopuşun, çağdaş demokrasiyle bütünleşme istencinin ve laik devlet sisteminin ilk adımını oluşturduğunu vurgulayan Sezer, “Atatürk devrimleri ve başta Medeni Yasa olmak üzere çağdaş ülkelerin hukuk sistemini esas alan birçok yasanın kabulüyle laiklik yönündeki atılımlar pekiştirilmiş, 5 Şubat 1937’de laiklik ilke olarak Anayasa’ya girmiştir. 1961 Anayasası’nda laiklik ilkesinin yozlaştırılmaması için ayrıntılı bir düzenlemeye gidilmiş, 1982 Anayasası’nda da aynı yöntem izlenmiştir. Anayasa’nın 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez nitelikleri arasında sayılan laiklikten ne anlaşıldığı, 24. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre, Devlet’in sosyal, ekonomik, siyasal ve hukuksal düzeni din kurallarına dayandırılamaz” ifadelerini kullandı.

Anayasa koyucunun öngördüğü laikliğin, her iki maddenin birlikte değerlendirilmesiyle anlam kazanacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Sezer, bu öngörüye göre, laikliğin din ve vicdan özgürlüğüne indirgenemeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Ahmet necrdet Sezer. açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Laiklik, ana ilke olarak din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Bunun yanında, laiklik kuşkusuz demokrasinin olmazsa olmaz koşulu, özgürlüklerin güvencesidir. Uygar ülkelerin geldikleri ileri düzeye, nasıl bir düşünsel ve felsefi boyuttan geçerek ulaştığını çok iyi bilen Atatürk, çağdaş değerleri içselleştiren, aklı ve bilimi ilke kabul eden devrimleriyle, özgür bireyin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yönetime ve yaşamın her alanına katılan, demokratik sistemle edilgenlikten kurtulan bireyler, aydınlanma hareketini hızlandırmış, ülkenin gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bu süreçte laiklik, demokrasinin ve özgürlüklerin koruyucusu olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’ne insan haklarına saygılı bir devlet olma özelliğini de kazandıran laiklik, inancı, dünya görüşü ne olursa olsun tüm bireylerin eşit olduğu bir toplum düzenini amaçlamaktadır. Laiklik, toplumsal barışın, çağdaş değerlerin, din ve vicdan özgürlüğünün en büyük güvencesidir. Türk Ulusu, laik rejim sayesinde inancını özgürce yaşamakta, inancıyla ilgili değer yargılarını siyasete ve diğer alanlara karıştırmamaktadır. Laiklik ilkesinin yerleşmediği toplumlarda özgür düşünce gelişemez. Türk Ulusu, laik, demokratik çağdaş yaşam seçiminden ödün vermeyeceğini kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden olan laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na girişinin 69. Yıldönümünü kutluyor, daha güçlü, daha mutlu, gönenç içinde yaşayan bir Türkiye umuduyla yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum.”