Laiklik Türkiye için vazgeçilmezdir

TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Laiklik; vatandaşlarımıza vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlükleri konusunda en büyük güvence sağlayan ilkelerden bir tanesidir." dedi.

Arınç, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Laiklik; vatandaşlarımıza vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlükleri konusunda en büyük güvence sağlayan ilkelerden bir tanesidir. 1924 Anayasası ile anayasa hukukumuza giren laiklik ilkesi ile tüm inançlar teminat altına alınmıştır. Laik düzen içinde herkes, dini inanç ve düşünce özgürlüğüne sahiptir. Bu nedenle laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin vazgeçilmez ilkeleri arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle ‘Laiklik’ ilkesinin Anayasamıza girşinin yıldönümünü bir kez daha kutluyorum.”