Lisans vermek tek başına yeterli değil

BP Türkiye Akaryakıt Direktörü Ahmet Mert Yılmaz, kaçak yollarla yurda giren akaryakıt nedeniyle sektörde haksız rekabet yaşandığına dikkat çekiyor.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de benzinli araç sayısı artarken, araç başına düşen benzin tüketimi belirli oranda azaldı. “Bu oranlara bakıldığında kayıt dışının ne kadar hızla büyüdüğü bir kez daha göze çarpıyor.” diyen Yılmaz, yüksek kalite ve uygun şartlarda hizmet veren, yasal yollardan ayrılmayan şirketlerin pazar payının küçüldüğünü ileri sürüyor. Kurallara uymayan faaliyetlerin önüne geçilebilmesi için lisans zorunluluğuna işaret eden Yılmaz’a göre, lisans tek başına yeterli değil. Lisans başvurusu yapanların yanı sıra ithalatın da mutlaka denetlenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz’a göre depodan çıkan mal ile ithal edilen ürün arasında bir dengenin de şart olduğunu dile getiriyor. Petrol Piyasası Kanunu’nun içeriğini “her türlü faaliyetin lisansa bağlanması” şeklinde özetleyen Yılmaz, aynı zamanda, bütün bu düzenlemeler sayesinde, piyasadaki aksaklıkların ortadan kalkacağına inanıyor. Yılmaz şunları söylüyor: “Kayıt dışının önlenmesi, dolayısıyla haksız rekabetin engellenmesi; yine lisans verilirken sağlık, emniyet, çevre konusundaki durumunun ele alınması, değerlendirilmesi ve bu konuda kriterler ortaya çıkarılması mümkün hale gelecektir.”