Lise birinci sınıflara okul değiştirme imkânı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni genelgesine göre 9. sınıfı bitirecek öğrenciler yıl sonunda isterlerse liselerini değiştirebilecek.

Kararla, mesleki ve teknik lise mezunları, bir yıl çıraklık eğitimine gitmeden diplomalarıyla birlikte ‘işyeri açma belgesi’ alabilecek.

Bu sene liseler 4 yıllık eğitime geçerken ortak sınıf olan 9. sınıflardan meslek liselerinin 10. sınıfına nasıl geçileceği ile mesleki ve teknik lise mezunlarına verilecek işyeri açma belgesine dair esaslar, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in yayınladığı iki genelgeyle belli oldu. Buna göre 9. sınıfta işlenen ‘Tanıtım ve Yönlendirme’ dersinde öğrencilerin kabiliyetine uygun bir liseye gitmesi sağlanacak. Öğrencilere özellikle mesleki eğitimin önemi anlatılarak bu alana yönelmeleri teşvik edilecek. Halen liselerin 9. sınıfında okuyan öğrencilerin 10. sınıftan itibaren yönelebilecekleri alanı belirlemek ve yöneltme tavsiyesinde bulunmak amacıyla öğrenci ve velisinin tercihleri doğrultusunda öğretmenler tarafından bir ‘Alana Yöneltme Tavsiye Formu’ düzenlenecek. Puan haline getirilecek bu form öğrenciler elektronik, bilgisayar, makine gibi alanları tercih ederken etkili olacak. Öğrenciler öğrenim gördüğü okul bünyesinde eğitimi yapılan veya başka bir mesleki teknik lisede bulunan alanları tercih edebilecek. Alana yerleştirme, 9. sınıf yıl sonu başarı ortalaması yüzde 50, ilköğretim okulu diploma notu yüzde 30, Alana Yöneltme Tavsiye Formu’nda tercih edilen alan için belirlenen değerlendirme notu yüzde 20 oranında etki ettirilerek yapılacak sıralamaya göre yapılacak.

Liselerin 10. sınıfına geçen öğrencilerden mesleki ve teknik liselere devam etmek isteyenler, haziran sonundan 1 Eylül 2006 gününe kadar tercihlerini belirlemek üzere okul müdürlerine başvuracak. Genel liseler için alan seçimi ise yeni ders yılının başlamasına kadar devam edecek. Genel lise, meslek lisesi ve Anadolu türü program uygulayan liselerdeki öğrencilere, teknik liseye başvuru hakkı verilirken, öğrencilerin dil ve anlatım, matematik, fizik ve kimya derslerinin yıl sonu başarı ortalamasının en az 3 olması gerekecek. Teknik liseler, hem akademik hem de mesleki eğitim veriyor, ayrıca liselerin fen koluna denk geliyor.

Meslek liseliye işyeri açma belgesi

Ortaöğretimde eğitim-öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması kapsamında tüm meslek lisesi mezunlarına işyeri açma belgesi doğrudan verilecek. Yeni mezun olacaklar denklik belgesini diplomalarıyla birlikte alacaklar. 2005-2006 eğitim-öğretim yılından önce mezun olup işyeri açma belgesi alamayanlar da isterlerse mezun oldukları okul müdürlüğüne başvurarak belgelerini alabilecek.