Liseli üniversiteliden daha şanslı

Türkiye’nin ara eleman ihtiyacını karşılayan meslek yüksek okulları, meslek liselerinden daha kötü şartlarda eğitim öğretim veriyor.

Meslek liselerinde 13 öğrenciye bir öğretmen düşerken MYO’larda öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 59. Meslek liselerinde en az bir yıl süren stajyer öğretmenlik uygulaması bulunuyor. MYO’larda ise öğretim elemanının kalitesini artıracak böyle bir şart yok.

BİNALARI DA YOK

YÖK’ün raporuna göre meslek liseliler kendi binalarında eğitim öğretim yaparken, pek çok meslek yüksek okulunun böyle bir şansı yok. Öğrenciler, diğer eğitim kurumları ve kamu kurumları ile aynı fiziksel ortamları kullanıyor. 625 MYO’dan 490’ ı faal. Diğerleri ise yetersizlikler nedeniyle açılamıyor. MYO’larda sınavsız geçiş nedeniyle öğretim elemanı sıkıntısının daha da arttığı belirtilen raporda, “Sınavsız geçiş öncesi öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 46 idi. 2 yıl içinde bu rakamın 59’a çıkması asla kabul edilemez bir durumdur. Bu oran Almanya’da 5, İngiltere’de 20, Japonya’da 9, Belçika’da 10, Hollanda’da 14” denildi.Raporda şunlara yer verildi:

Öğretim elemanı başına düşen öğrenci oranının 46’ya çekilmesi 3 bin 177 öğretim elemanına daha ihtiyaç var.

MYO’lardaki öğretim elemanlarının çoğunun endüstri deneyimi yok. Öğretim elemanlığı konusunda yeterli birikimleri yok.

Sanayinin gereksinim duyduğu nitelikte bir eğitim gerçekleştirebilmek için, MYO’ların sahip olduğu laboratuvar ve atölyelerin sanayide kullanılan teknolojiye uygun olarak donatılmış olmaları gerekir. Ancak, araç – gereç ve donanımlarında eksiklikler var.

MYO’ların örgün öğretimdeki payı yüzde 28.4. Toplam içindeki payı ise yüzde 18.4. Bu oran ileri ülkelerin çoğunda yüzde 30’un üzerinde.