Maaşı az olanlar daha şişman oluyor

Araştırmalar, sosyal sınıflar arasındaki ayrımda vücut ağırlığının yeni bir unsur olduğunu ortaya koyuyor.

İngiltere’de iki bin kadın üstünde yapılan araştırmaya göre; maaşı düşük kadınlar, yüksek ücretle çalışan hemcinslerine göre dört kat daha şişman… Üstelik bu duruma, part-time çalışanlarda da rastlanıyor. Ankete katılanların yüzde 78’i, kadınların işyerlerinde kilolarından dolayı ayrımcılıkla karşılaştığını da belirtti.