Madem Mühendislerinin işsizlik isyanı

Maden Mühendisleri Odası, küreselleşme çerçevesinde tüm alanlardaki dönüşümle mühendislerin meslek alanlarının daraltıldığı, işsizliğin arttığına işaret etti.

Oda, küreselleşme çerçevesinde tüm alanlardaki dönüşümle mühendislerin meslek alanlarının daraltıldığı, işsizliğin arttığına işaret ederek, özellikle maden mühendisleri arasında işsizlik oranının yüzde 36’ya ulaştığını, yeni mezunlarda ise bu oranın yüzde 50’ye çıktığını bildirdi.

Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, maden mühendisleri arasında işsizlik oranının yüzde 36’ya ulaştığını, yeni mezunlarda ise bu oranın yüzde 50’ye kadar çıktığını bildirdi. Açıklamada, yaşanan bu süreçte işlevsizleşen birçok meslek grubu gibi, maden mühendislerinin de toplum içindeki konumunun tahribata uğradığı ve tüm ücretli mühendislerin yoksullukla baş başa bırakıldığına işaret edildi.

“TEKELLER BÜYÜTÜLÜYOR”

Uygulanan ekonomi politikalarının istihdamı artırmak bir yana işsizliği büyüttüğü, refah artışının ise çalışan kesimde değil, tekeller ve rantiye cephesinde olduğu anlatılan açıklamada şöyle denildi:
“Hükümet programında gördüğümüz büyüme, rantçının, ithalatçının, büyük sermayenin, tekellerin ve vurguncunun büyümesidir. İstihdam azalmış, işsizlik artmış, çalışanların reel gelirleri gerilemiştir. Yoksulluk sınırındaki 15 milyon insan ile 6 milyon işsiz görmezden gelinmektedir. Bugün ülkemizde eğitimli işsizlik oranı resmi rakamlara göre yüzde 20’ye yakındır. Maden Mühendisleri arasında işsizlik ya da mesleğinde bir işte çalışamama oranı da oldukça yüksektir. Toplam kitle içerisinde bu oran yüzde 36’dır. Ancak, son yıllarda mezun olanlar arasında bu oranın yüzde 50’den çok daha fazla olduğu ve işsizliğin giderek hızla arttığı gözlemlenmektedir.”