MAHDER Başkanı Yılmaz: Sosyal medyaya getirilen kısıtlamalar son derece üzücü

Manisa Hukukçular Derneği (MAHDER) Başkanı Av.

Manisa Hukukçular Derneği (MAHDER) Başkanı Av. Sadettin Yılmaz, son dönemde özellikle internet ve sosyal medyaya getirilen kısıtlamaların, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında yaşanan diğer bazı sıkıntılarla Türkiye’nin geldiği noktayla kıyaslanınca son derece üzücü ve düşündürücü olduğunu söyledi. Yılmaz, bu bağlamda Yüksek Mahkeme’nin özgürlüklerin korunması yönünde verdiği kararı, hukukçular olarak yürekten desteklediklerini kaydetti. Ülke meselelerinin çözümünün hukukun üstünlüğü, temel haklara saygı ve herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışından geçtiğini ifade etti.

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla dernek üyeleri ve Manisalı avukatlarla birlikte Borsa Kahvesi’nde biraraya gelen MAHDER Başkanı Yılmaz, doğru ve adil yargılanma hakkının sağlanmasında önemli bir mihenk taşı olan avukatlığın meslek kurallarına uygun bir şekilde, bağımsız ve tarafsız yürütülmesi, adil bir yargılama sağlanabilmesi için mutlak surette, avukatın devlet karşısında ve genel anlamda bağımsızlığının tam olarak sağlanması gerektiğini bildirdi. Türkiye’nin gerçek anlamda bir hukuk devleti olması ve yargı bağımsızlığı ilkesini sağlayabilmesi, baroların ve avukatların hakettikleri saygıyı görmesi, savunmanın gerçek anlamda yargının asli unsuru olarak kabul edilmesi ve bağımsız bir savunmanın teşekkülüyle mümkün olduğunu belirten Av. Yılmaz, “Hukukun üstünlüğü kavramı haksızlığı, sömürüyü ve azınlığın çoğunluğa egemenliğini reddeder. Bu kavram, savunma hakkının kısıtlanmasını reddeden bir kavramdır. Bu kavram, bağımsız yargıya saygı duyar ve bağımlı yargının karşısındadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi, geniş halk kitleleri lehine adaletli bir toplum düzeninin kurulması çabalarında büyük yararlar sağlar.” dedi. Hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu bir düzende, adil yargılanma hakkının da önemli bir kavram olarak öne çıktığını vurgulayan Sadettin Yılmaz, “Adil yargılanma hakkının korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için bilgili, yetenekli, güvenilir yargıçlar kadar yaptığı işin sorumluluğunda, bağımsız, tarafsız, bilgili, yürekli avukatlara da ihtiyaç vardır. Bağımsız ve tarafsız avukatlar, kişilerin adil yargılanmasının güvencesidir. Bu anlamda son günlerde ülke olarak yaşadığımız sorunların temelinde, hukuk devleti ilkesinin tam anlamıyla hayata geçirilememesi gerçeğinin yattığını, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının her geçen gün daha da gölgede bırakıldığını müşahede etmekteyiz. Bütün bu sıkıntıların kaynağı ise temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan, toplumsal uzlaşının teminatı olan sivil, demokratik ve AB standartlarında bir anayasanın bir türlü hayata geçirilememesidir.” şeklinde konuştu.