Mahkemeye 400 kişilik savunma listesi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın ve arkadaşlarının yargılandığı çete davasında sanık avukatları, mahkemeye tanık olarak dinlenmesi amacıyla 400 kişilik bir liste sundu.

Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada 13 müdahil ve 10 tanık dinlendi. Duruşma 13 Nisan Perşembe günü kalan müdahil ve tanıkların dinlenmesi ile devam edilecek.
Duruşmada müdahil sıfatı ile dinlenen Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Özkan Ünal, 1998 yılında İspanyol Expansion firması ile yapılan tıbbi cihaz alımı ihalesi komisyonunda kendisinin de olduğunu belirterek, dönemin rektörü Cengiz Andiç’in firma ile yaptığı anlaşmada Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin ihale bedelinin yüzde 2’si kadar bir ödenekle yurt dışında eğitim görmesinin taahhütname altına alındığını söyledi. Sanık avukatlarından Ertuğrul Çabuker, Ünal’ın 2002 yılında savcılığa verdiği ifade de, eğitim taahhütnamesinden bilgisinin olmadığını, mahkemenin yürüttüğü davanın hazırlık soruşturması sırasında eğitim taahhütnamesi ile ilgili mahkemeye belge sunduğunu söyledi. Avukat Çabuker, Ünal’ın bir soruşturma sırasında ise yine 2004 yılında Rektör Yardımcısı Hasan Ceylan’a verdiği ifadede, dış kredi kapsamında Radyoloji bölümüne gelen cihazların tam ve eksiksiz geldiği, hazırlık soruşturması sırasında ise cihazların demode olduğu yönünde ifade verdiğini savundu.

Özkan, 2002 yılında savcılık ifadesi sırasında eğitim taahhütnamesinin fotokopisinin kendisinde olmadığı ve taahhütname ile ilgili evraklardan haberdar olmadığı için böyle bir ifade verdiğini, hazırlık soruşturması sırasında eğitim taahhütnamesi belgenin fotokopisi eline geçtiğini bunu savcılığa verdiğini kaydetti. Ünal, “Bu belge 2002 yılında elime ulaşsaydı o zaman da verirdim. İfadelerim arasında çelişki olduğu söyleniyor. Bunu kabul etmiyorum. Ben hiç bir zaman gelen cihazların demode olduğunu söylemedim. Cihazların bazı parçalarının eksik olduğunu söyledim, bunu bilirkişi raporum da yazdım. Bunu şimdi de söylüyorum. Aksini düşünenlere benim ifadelerimi okuyup hazırladığım raporu inceleyebilirler” şeklinde savunma avukatının beyanlarına itiraz etti.

Ünal, firma temsilcisi Mehmet Ümit Ayral’ın savcılık ifadesinde eğitim taahhütnamesinin varlığını kabul ettiği ve Rektör Yücel Aşkın’ın ihale bedelinin yüzde 2’si kadar olan rakamının hastane binasına aktarmak istediğini yazdığını söyledi. Eğitim taahhütnamesinin altında hem dönemin rektörü Cengiz Andiç hem ilgili firma temsilcisinin imzasının bulunduğunu vurguladı. Eğitim taahhütnamesinin olmadığını söyleyenlerin üniversitenin resmi evraklarına bakması gerektiğini kaydeden Ünal, Cengiz Andiç imzalı taahhütnamenin üniversite evrakları içinde alındığını sözlerine ekledi.

“REKTÖR EĞİTİM TAAHÜTNAMESİ YOK, FİRMA TEMSİLCİSİ VAR” DEDİ

Rektör Yücel Aşkın ise kendisinin böyle bir eğitim taahhütnameden haberinin olmadığını ifade ederek, eğitim taahhütnamesinden savcılık ifadesi sırasında haberinin olduğunu savundu. Aşkın, sözü edilen eğitim taahhütnamesinin ihale sözleşmesinde yer almadığını savunarak, taahhütnamenin de bir hukuki gerekçesinin olmadığını iddia etti.

Sanık olarak yargılanan İspanyol Expansion Firma Türkiye Temsilcisi Mehmet Ümit Ayral ise eğitim ve bina taahhütnamesinin varlığını kabul ederek, eğitim ve ek hastane binası inşaatının ihaleye giren firmalar için bir ön şart olarak ihale katılmanın ön şartı olduğunu söyledi. Ayral söz konusu eğitim taahhütnamesinin altında İspanyol Firması adına da Alihandro Moreno’nun imzasının olduğunu kabul etti.

KARDİYOLOGUN DOSYASINA COĞRAFYACI REKTÖR YARDIMCISI ALİ FUAT DOĞU İNCELEYEREK YETERSİZ BULMUŞ

Tanık sıfatı olarak dinlenen Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim dalı eski uzmanı Mustafa Tuncer ise, kendisinin 2000 yılında üniversite asistan olarak göreve başladığını ifade ederek, ihalenin edinimi ve cihazlarların tedariki için ilgili firma ile görüşmelerinin olduğunu vurguladı. Tuncer, Kardiyoloji bölümüne sadece anjio cihazının alınmasına rağmen alınmayan anjio monitörü ve kroner yoğun bakım ünitesinin parasının ödendiği ve geçici kabulünün yapıldığını söyledi.

Tuncer, fakültede bölüm başkanlığına sorulmadan ve ihtiyaç gözetilmeden kadroların açıldığını, kadro ilanlarında kişiye özel şartlara şerh konulduğunu, sınav esnasında jüri üyelerinin sürekli değiştirildiği suçlamasında bulundu. Tuncer, yapılan bazı sınavlarda yönetim istediği kişiyi alamayınca kadroları boş bıraktığı için hastanenin yoğun hasta talebine cevap veremediği ve hastaların mağdur edildiğini söyledi. Tuncer, “2004 yılında açılan akademik kadro sınavı ilanı için bende başvuruda bulundum. Ancak benim akademik bilgi dosyam ve çalışmalarım bir coğrafyacı olan Rektör Yardımcısı Ali Fuat Doğu tarafından yeterli olmadığı gerekçesi ile geri çevrildi. Bir coğrafyacı nasıl olur da kardiyoloji anabilim dalında görev yapan bir akademisyenin yaptığı çalışmalarının yeterli olup olmadığını bilebilir. Bu nedenle Yabancı dil sınavına alınamadım. Sonradan öğrendim benim yerine alınan kişinin bazı evrakları eksik olduğu için Dekan Dursun Kamacı tarafından dosyadaki eksikliklerini tamamlaması için resmi yazı yazmış. Dekan Kamacı ile görüşürken bana sözlü olarak, ‘Yazılı olmayan sözlü kurallarımız vardır’ Normal şartlarda dosyası eksik olanların sınava kabul edilmemesi gerekirken, ben sınava alınmadım, dosyası eksik olan kişi sınava alındı. Bu durumu Rektör Aşkın’a anlatmak için defalarca görüşme talebinde bulunma isteğime rağmen görüşemedim. En son Rektör Yardımcısı Ayşe Yüksel ile görüştüm, kendisi bana mahkemede hakkımı arayabileceğimi söyledi. İdare Mahkemesi’ne açtığım davayı kazandı. 6 ay önce üniversiteden ayrıldım. Ancak mahkeme kararının 1 hafta önce rektörlük tarafından yerine getirildiği haberini aldım” dedi.

SAVCILIK İFADESİNE İTİRAZ EDEREK SAVCIYI SUÇLAYAN TANIK’A HAKİM “NEDEN OKUMADAN İMZALADIN” DİYE SORDU

Hazırlık soruşturması sırasında tanık sıfatı ile savcılığı verdiği ifade Rektör Yücel Aşkın’ın PKK sempatizanı öğrencileri ve bazı personeli koruduğu yönünde ifade veren öğretim görevlisi Emin Öktem, bugün yapılan duruşmada söz konusu ifadeleri kullanmadığını, savcının tutanağı tutarken kendisinin söylemediği sözleri yazdığını iddia etti.

Mahkeme üyesi Hakim Muharrem Ballı bunun üzerine ‘Okumadan neden imzaladın’ dedi. Öktem ise “bende yorgunluk vardı. Hafif göz attım” şeklinde kendisini savundu. Hakim Ballı bu kez, kendisinin savcılık ifadesinde yer alan, “… mesela bu insanlardan birisi Metin Günsan idi, diğerleri de bilinen kişilerdir. Gördüğümüz kadarıyla Yücel Bey döneminde gerek PKK’lı öğrencilere gerekse PKK sempatizanı idarî ve akademik personele bilerek veya bilmeyerek tavizkâr davranışlarda bulunulduğunu gözlemledim” sözünün kendisine ait olup olmadığını sordu. Öktem, bu ifadenin kendisine ait olmadığını savundu. Hakim Ballı ise, “Peki sen bunu söylemediysen o zaman savcılık ifaden neydi.” şeklindeki soruya ise Öktem, aradan uzun süre geçtiğini bunu hatırlamadığını iddia etti. Hakim Ballı, Öktem’e bu kez ifadesini etkileyecek, halsizlik, yorgunluk ve fiziki bir rahatsızlığının olup olmadığı sorusu mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.

ESKİ REKTÖR CENGİZ ANDİÇ’İN EŞİ NURAY ANDİÇ’İN MÜDAHİL TALEBİ REDDEDİLDİ

Eski Rektör merhum Cengiz Andiç’in eşi Nuray Andiç, bir önceki duruşmada Rektör Yücel Aşkın’ın eşi için kullandığı, “Cengiz Andiç alkol bağımlısı ve siroz hastalığı olan ve yine bu sebeplerden dolayı yaşamını yitirmiştir. Bu nedenle görev süresinde öğretim üyelerinin sicillerini kendisi yerine başkaları doldurulmuştur” sözlerinin eşine hakaret sayarak eşinin ve kendisinin rencide edildiğini belirterek mahkemeye müdahil dilekçesi verdi. Mahkeme, Nuray Andiç’in bu talebini görevsizlik gerekçesi ile reddetti. Nuray Andiç, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava maddi ve manevi tazminat davası açacağı belirtildi.

Haklarında ‘Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacı ile örgüt kurmak, örgütün işleyişi çerçevesinde ihalenin edinimine fesat karıştırmak, resmi evrakta sahtecilik yapmak, görevi kötüye kullanmak, gizli ve kişisel veriler toplayarak özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve ayrımcılık yapmak” suçlarında yargılanan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr.Ayşe Yüksel, Prof. Dr. Hasan Ceylan, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fırat Cengiz, YYÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Işık Tepe, Genel Sekreter Yardımcısı Salih Yurtkuran, Yazı İşleri Şube Müdürü Şükran Yurtkuran, Bilgisayar İşletmeni Bilent Şahin, Üniversite Güvenlik Birimi Müdürü Saffet Kara ve İspanyol Expansion Türkiye Temsilcisi Mehmet Ümit Ayral duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Hakim İlhan Kaya başkanlığında Hakimler Muharrem Ballı, Vahit Baltacı ve Savcı Sezgin Kanmaz tarafından yürütüldü. Duruşmaya Perşembe günü devam edilecek.