Mahkemeye göre Acar İnşaat’ın ön izni yasal ve geçerli

Acarİstanbul villalarının yıkılması yönündeki kararın yürütmesi durduruldu.

İstanbul 4’üncü İdare Mahkemesi, inşaat için daha önce alınan ön iznin geçerli olduğu yönünde karar verdi.

Danıştay 6’ncı Dairesi’nin Serdaroğlu özel ormanına yapılan villaların ruhsatını iptal etmesi üzerine Beykoz Belediye Encümeni yıkım kararı almıştı.

Acarlar İnşaat ise, bu kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu.

Dava dilekçesini inceleyen 4’üncü İdare Mahkemesi, projenin Orman İdaresi ve Orman Mühendisleri Odası’nca onaylandığına dikkat çekti.

Şirketin inşaata başlarken aldığı ön iznin yeterli olduğuna, bunun dışında ayrıca bir izin alınmasına gerek olmadığına hükmedildi. Bakanlığın karara itiraz hakkı bulunuyor.

Acarlar İnşaat, hukuki süreç sona erinceye kadar Acarİstanbul’daki inşaat çalışmalarını tamamen durdurdu.

Yıkım kararına fren

Kararda, ”Dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğine” dikkat çekildi. Karara 30 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Beykoz Belediye Başkanı Muarrem Ergül, 29 Mart’ta CNN TÜRK’e yaptığı açıklamada, yıkım kararlarının arkasında olduklarını söylemiş, bunun bir “ara karar” olduğunu ifade etmişti.

Danıştay 6’ncı Dairesi, Beykoz Belediyesi’nin Acarİstanbul’a verdiği yapı ruhsatının iptaline ilişkin yerel mahkeme kararını 9 Şubat’ta onamış, Beykoz Belediyesi Encümeni de, 13 Mart’ta, villalarının yıkılmasına karar vermişti.