Mahkumlara cep serbest

Hapishanelerde cep telefonu kullanmak serbestmiş

Yüksek Mahkeme’nin kararına konu olan hadise, Karabük’ün Eflani ilçesinde yaşandı. Cezaevinde yatan B.Ç.’nin, koğuştan birkaç kez cep telefonuyla konuştuğu tespit edildi. Savcı, 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Dosyaya bakan asliye ceza mahkemesi, eski TCK’daki ’ceza infaz kurumlarına yasak eşya sokma suçu’na istinaden mahkûmiyet kararı verdi. B.Ç., cep telefonu bulundurmak suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Konuşma eylemi birkaç kez tekrarlandığı için de ceza 6’da 1 oranında artırıldı. Sanığın temyiz başvurusu üzerine dava Yargıtay’a intikal etti.

Yerel mahkemeden gelen dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi, ’cezaevlerine yasak eşya sokma suçu’nu düzenleyen maddenin yeni TCK’yla değiştirildiğine dikkat çekti. Eski TCK’nın 307/a maddesinde ceza infaz kurumuna cep telefonu sokma, cezaevinde cep telefonu bulundurma veya kullanma fiillerinin suç olarak düzenlendiğine dikkat çekildi. Bu suça yeni TCK’nın 297/1 maddesinde yer verildiği hatırlatılan kararda, yasada yapılan değişikliğin ardından ’cezaevine telefon sokma ve bulundurma’nın suç olarak öngörüldüğü; ancak “kullanma” ifadesinin metinden çıkarıldığı vurgulandı. Yeni düzenlemenin sanık lehine olduğu kaydedilen kararda, cep telefonu bulundurma suçundan ceza verileceği; ancak ’kullanma’ fiilinin suç olarak öngörülmediği için konuşma yapılması nedeniyle hapis cezasının artırılamayacağı belirtildi. Yeni yasanın sanık yararına olduğu gözetilmeden cep telefonu kullanma nedeniyle hapis cezasında artırma yapılmasının yasaya aykırı olduğuna dikkat çekilen gerekçeli kararda, “Yeni TCK’nın 297/1 maddesinde bulundurma eylemi cezalandırılmış, kullanma eyleminden ise ayrıca söz edilmemiştir.” açıklamasına yer verildi. Yargıtay 4. Ceza Dairesi heyetinin oybirliğiyle verdiği bozma kararı üzerine dava dosyası, yeniden karar verilmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Yargıtay’ın verdiği bozma kararı doğrultusunda dosyayı inceleyecek olan Eflani Asliye Ceza Mahkemesi’nin bozma kararına uyabileceği; ancak önceki kararında direnme yetkisinin de bulunduğu belirtiliyor.

Yargıtay’ın kararı uyarınca, yeni TCK’da cezaevine cep telefonu sokma ve içeride cep bulundurma suç olarak öngörülürken bu telefonlarla konuşmak ise ayrı bir suç oluşturmuyor. Eski TCK’da hem cezaevine telefon sokan hem de içeride telefon bulunduran ve kullananların 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyordu.