‘Makbuz almadan deri vermeyin’

THK Aydın Şube Başkanı Şevket Göknil, Vali Mustafa Malay başkanlığında dün toplanan Aydın Kurban Komisyonunun deri toplama konusunda almış olduğu kararları açıkladı.

Göknil, düzenlediği basın toplantısında, THK dışında hiçbir dernek ve vakfın deri toplayamayacağını belirterek, kendileri dışında kurban derisi toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacağını söyledi. Deri toplama konusunda Aydın’da görevlendirilecek kişilerin yaka kartı olacağını ifade eden Şevket Göknil, “Yardım toplama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 15. maddesi 1. paragrafına göre kurban derisi ve bağırsak toplama yetkisi sadece THK’ya aittir. THK dışındaki dernek, vakıf gibi kuruluşlar, gerçek ve tüzel kişilerin kurban derisi ve bağırsak toplama yetkisi bulunmamaktadır. İzinsiz kurban derisi ve bağırsak toplayanlar hakkında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 29. maddesine göre yasal işlem yapılacaktır. Kurban derisi toplayan THK görevlilerinin kollarında kolluk yakalarında da kimlik kartı bulunacaktır. THK adına deri toplayanlar aldıkları deri karşılığında deri sahibine makbuz verecektir. Vatandaşlarımız görevlilerden makbuz almadan hiç bir şekilde deri teslim etmesinler” diye konuştu.

THK’nın topladığı derilerden elde ettiği gelirin yüzde 50’sini yoksullara dağıttığını kaydeden Göknil, “THK kurban derisi, fitre ve zekâttan elde ettiği gelirlerin yüzde 50’si kendi il ve ilçelerinde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına vermek suretiyle, bulunduğumuz il veya ilçedeki yoksul, kimsesiz ve yardıma muhtaç kişilere, valilik ve kaymakamlıklar aracılığı ile yardımda bulunmaktadır. Bu yıl yapılan ihale sonucu koyun derilerini 7 YTL 05 YKr’ye keçi derilerini 6 YTL 66 YKr’ye sığır derilerini ise kilosu 2 YTL 57 YKr’ye satacağız. Geçen Aydın Merkez ilçeden 6 bin 200 koyun, bin 500 keçi, 6 ton ise sığır desi toplamıştık. Bu yıl bu rakamların daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.