Mal bildiriminde gizlilik kalkıyor

AK Parti, siyasetin finansmanı, mal varlığı ve siyasi etik konularında hazırladığı çalışmayı tartışmaya açtı.

Bildirimde bulunacaklar listesine gazete yönetimi dışında radyo ve TV benzeri kurumlardaki sorumlu müdürler de eklendi. Meclis’te Siyasi Etik Komisyonu kurulması öngörülürken, seçim harcamalarının da şeffaflaştırılmasına dönük adımlar atılıyor. Milletvekilleri ve belediye başkanları harcamaları ‘seçim hesabı’ adı altında açılacak hesaptan yapacak. Tüzel kişiler de seçimlerde kullanılmak üzere adaylara Yüksek Seçim Kurulu’nca belirlenen sınırlar dahilinde bağışta bulunabilecek.

Hazırlanan yasa taslakları hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Cemil Çiçek, Türkiye’de siyasetin finansmanı ve mal varlıklarının her zaman tartışma konusu yapıldığına dikkat çekti. Çiçek, amaçlarının temiz siyaset olduğunu belirterek bu düzenlemelerin Türkiye’de ilk kez tartışmaya açıldığını kaydetti. Konunun kamuoyunda tartışılmasını istediklerini kaydeden Çiçek, yasama yılı sonuna kadar düzenlemeleri yasalaştırmayı arzuladıklarını bildirdi. CHP ve Anavatan’ı ziyaret ederek hazırlanan taslakları ileten Çiçek, tüm sivil toplum örgütlerinden de katkı beklediklerini vurguladı. Çiçek, şöyle konuştu: “Bu çalışmaların bir bölümü, uzunca süreden beri Türkiye’de konuşuldu. Ama somut adımları atamadık. Mesela, siyasetin finansmanı bunlardan biridir. Ara sıra gündeme gelir, birkaç kişi konuyla ilgili değerlendirme yapar, sonra gündemden düşer. Halbuki bu fevkalade önemlidir. Bu parti, bu Meclis, birçok konuda ilkleri başardı, ilkleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar da bu anlamda ilktir. Bunu yaparken de Türkiye’de temiz siyaset ve temiz yönetimi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki bu yaptığımız düzenlemeler, temiz siyaset ve yönetimin hukuki altyapısını oluşturacaktır.”

Siyasetin finansmanı şeffaflaşacak
Milletvekili ve belediye başkan adayları ile seçime katılacak siyasi partilerin her biri, seçimlerde yapacakları harcamalarda şeffaflık ve denetimin sağlanması amacıyla ‘seçim hesabı’ adı altında bir banka hesabı açtıracak. Bağış ve yardım gelirleri ve seçimlerde yapılacak harcamalar bu hesaba kaydedilecek
Tüzel kişiler adaylara doğrudan ve dolaylı olarak belirlenen sınırlar haricinde bağışta bulunamayacak. Rayiç bedelin altında mal ve hizmetler sunulamayacak. Bunun sınırlarıyla ilgili olarak YSK’ca düzenleme yapılacak
Bağış makbuz karşılığı olacak. Para dışı mal ve hizmetler kayda geçirilecek
Milletvekili ve belediye başkan adayları seçim çevrelerinde kayıtlı her bir seçmen için 500 kuruştan fazla seçim harcaması yapamayacak
Siyasi partilerin genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarınca açılacak seçim hesapları YSK, milletvekili ve belediye başkan adayları adına açılan seçim hesapları yetkili il ve ilçe seçim kurullarınca incelenip denetlenecek
Seçim hesaplarında gerçeğe ve hukuka aykırılığı tespit edilen veya harcama sınırını aşan adaylar hakkında seçim tutanağının iptaline karar verilebilecek. Gerçeğe aykırı beyan verdiği tespit edilenlerin belediye başkan adaylığı sona erecek. Milletvekilleri için ise TBMM tarafından anayasaya göre milletvekilliğinin düşürülmesine karar verilebilecek.
Partilerin hesaplarında gerçeğe ve hukuka aykırılık tespit edilirse parti mal varlığından Hazine’ye aktarma yapılacak.

——————————————————————————–

Bilirkişi ve medyaya da beyan zorunluluğu

AK Parti tarafından hazırlanan düzenlemede mal beyanında bulunacak kişilere siyasi parti genel başkanları ve gazete patronlarının dışında eklemeler yapıldı. Buna göre;

Mahkemelerce usulüne uygun atanan bilirkişiler, siyasi partilerin genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başkan, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, federasyon ve konfederasyonlar dahil sendikaların ve sendika şubelerinin başkanları ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri de mal beyanı verecek.

Gazete, radyo, televizyon ve benzeri kitle iletişim araçlarının pay sahibi gerçek kişiler ile tüzel kişilerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yerin en büyük mülki amirliğine bildirecek.

Menfaat sağlayarak başka bir siyasi partiye geçen milletvekilleri, menfaat tutarı kadar haksız mal edinmiş sayılacak.

Mal bildirimleri üzerindeki gizlilik kaldırılırken açıklık esas alınacak.

Haksız mal edinen kişi fiili daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak. Ceza, paraya çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.