Maliye 10.6 milyar vergi cezası kesti

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 yılı vergi inceleme sonuçlarına göre geçen 48 bin 157 mükellef denetlendi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 2009 yılı vergi inceleme sonuçlarına göre geçen 48 bin 157 mükellef denetlendi. 2009’da 90 bin 399 rapor düzenlenirken, 97 milyar 958 milyon 745 bin TL’lik matrah farkı bulundu. Bunun sonucunda 7 milyar 528 milyon 405 bin TL tutarında tarh edilecek vergi tutarı belirlendi. Geçen yıl belirlenen vergi ziyaı cezası miktarı ise 10 milyar 651 milyon 143 bin TL oldu.

Vergi türleri bakımından inceleme sonuçlarına bakıldığında başlıca sonuçlar şöyle: 29 bin 256 mükellef Katma Değer Vergisi bakımından, 12 bin 647 mükellef Gelir Vergisi’nden, 9 bin 914 mükellef Geçici Vergilerden, 6 bin 880 Kurumlar Vergisi açısından, 1.370 mükellef Damga Vergisi’nden incelendi. Özel Tüketim Vergisi, Banka Sigorta Muafiyet Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi gibi diğer konularda a inceleme yapıldı.

Denetim birimlerinin 2009 yılı yaygın inceleme sonuçlarına göre de 2009 yılında 47 bin 370 personel denetime katıldı. Geçen yıl bu kapsamda 3 milyon 811 bin 489 mükellef denetlendi. Denetlemeler sonucunda 39 bin 681 yeni mükellefiyet tesis ettirildi. 1.824 işyerinde fiile envanter çalışması yapıldı ve bunların sonucunda 153 milyon 171 bin TL usulsüzlük cezası kesildi.

Bandrollü Ürün İzleme Sonuçlarına göre ise 2009 yılında bu konuda 11 bin 156 denetim elemanı görev aldı. 197 bin 544 mükellef denetlendi ve 4 milyon 625 bin 715 TL ceza kesildi. Geçen yıl yapılan denetimlerin 112 bin 254’ü Mobil Denetim Cihazı ile yapılırken, 1 milyon 14 bin 146 ürün denetlendi ve 661 mükellef savcılığa bildirildi.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın raporlarına göre denetimlerle ilgili bazı bilgiler şöyle:

* 2009 yılında incelenen mükellef sayısı 48 bin 157

* 2009 yılında düzenlenen rapor sayısı: 90 bin 399

* Bildirilen matrah farkı: 130 milyar 238 milyon 387 bin TL

* Bulunan matrah farkı: 97 milyar 958 milyon 745 bin TL

* Tarh edilecek vergi tutarı: 7 milyar 528 milyon 405 bin TL

* Usulsüzlük cezası tutarı: 499 milyon 346 bin 911 TL

* Vergi ziyaı cezası: 10 milyar 651 milyon 143 bin TL