Maliye Bakanı Unakıtan’ın villası Meclis gündeminde

CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın villasının da yer aldığı İstanbul Küçük Çamlıca'da yüzde 6 olan imar hakkının, hangi teknik ve fiili gerekçeyle yüzde 20'ye çıkarıldığını sordu.

Atilla Kart, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Küçük Çamlıca’da, bazı kaçak villalar için özel imar düzenlemeleri yapıldığı yolundaki iddialara yer verdi. 1/1000’lik imar düzenlemesinin, 1/5000’lik planlara aykırı olduğu için Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildiği yolundaki haberlerin doğru olup olmadığını soran Atilla Kart, önergesinde şu sorulara yer verdi:

”Bu düzenlemeler Büyükşehir Belediyesi’nin onayından geçmediği halde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hangi yasal ve takdiri gerekçeyle bu düzenlemeyi uygulamıştır; onaylama işlemi hangi yasal dayanakla gerçekleşmiştir? İstanbul’da imar hakkı yüzde 6’dan, 20’ye çıkarılan başka bölge var mı?

Bölge Koruma Kurulu üyelerinden Ahmet Turgut ve Mehmet Cevahir’in görevden alındıkları haberleri doğru mudur; doğruysa hangi yasal gerekçeyle bu işlem tesis edilmiştir? Salt mevzi imar planı uygulamasıyla bu yolda düzenleme yapılmasının yasal dayanağı nedir? Bu şekilde uygulamayla 3 kişi hakkında karar alındığı ve kuruldan geçirildiği yolundaki bilgiler doğru mu; hakkında karar alınan kişiler kimler? Bu uygulama, kaçak yapılaşmaya tepki içeren beyanlarınızın inkar ve göz ardı edilmesi ve kaçak yapılaşmanın fiili anlamda teşvik edilmesi sonucunu doğurmaz mı? Bu uygulama hakkında ne gibi işlem yapacaksınız?”