Maliye Bakanlığı’na ‘Hekim Reçetesi’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'ne bağlı bir grup doktor, 2005 Bütçe Uygulama Talimatnamesi kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın, pratisyen hekimlerin yetkilerine kısıtlama getirmesine karşı, Maliye Bakanlığı önünde eylem yaptı.

TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel Sekreteri Dr.Hüseyin Demirdizen, Maliye Bakanı’na “Reçetelerimizi değil, oğlunu kızını kısıtla ki nüfus ticareti yapmasınlar” diye seslenirken Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a ise “Elini doktorların yakasından çek ki hastalarımız reçetelerine kolayca ulaşabilsinler” dedi.

Yurdun değişik bölgelerinden gelen, TTB’ne bağlı pratisyen hekimler, Maliye Bakanlığı’nın önünde protesto gösterisi düzenledi. Doktorlar, Maliye Bakanlığı’nın Aralık ayında yürürlüğe koyduğu 2005 Bütçe Uygulama Talimatnamesi’ne getirilen eklerle, pratisyen hekimlerin ilaç yazma yetkilerine kısıtlama getiren Sağlık Bakanlığı’nın politikalarına tepki gösterdi. Hekimler, Sağlık Bakanlığı’na ve vatandaşlara sembolik olarak hazırladıkları reçeteleri Bakanlık Binası’nın demir kapılarına koli bandıyla yapıştırdılar. Sağlık Bakanlığı’na yazılan reçete de, bakanlığa atfen “Vatandaşın sağlığını bozma”, “Hekimliğimi kısıtlama”, “elini vatandaşın cebinden çek” gibi ifadeler yer aldı. Yurttaşlara yazılan sembolik reçete de ise, “İlacını vermeyen bil ki; hekim değil, Sağlık Bakanlığı’dır”, “Hekimin yazdığı ilacı taleb et” gibi ifadeler yer aldı.

Dr. Hüseyin Demirdizen, Kemal Unakıtan’a “Reçetelerimizi değil, oğlunu kızını kısıtla ki nüfus ticareti yapmasınlar” dedi. Dr. Demirdizen, Recep Akdağ’a ise “Elini doktorların yakasından çek ki hastalarımız reçetlerine kolayca ulaşabilsinler” diye seslendi.

Basın açıklamasından önce grup adına konuşan TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Orhan Odabaşı, ilaç yazma yetkilerinin kısıtlanmasını, “Sağlık Bakanlığı’nın halkın sağlığıyla oynaması” olarak yorumladı. Odabaşı “Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı’na yataklık etmektedir” şeklinde konuştu.

Pratisyen Hekimler adına basın açıklamasını okuyan TTB Pratisyenlik Hekimler Kolu Başkanı Kurtuluş Arıkök, en sık karşılaşılan hastalıklarda bile hastalığın tedavisine yönelik ilaçların “sadece pahalı olduğu” gerekçesiyle pratisyen hekimler tarafından reçete edilemez hale getirilmesini eleştirdi. Daha önce reçetelere 5 kalem ilaç yazılabilirken mevcut hükümet tarafından rakamın 4’e düşürüldüğünü, 10 günlük tedavi sürelerinin 7 günle “kısıtlandığını” dile getirdi. Dr. Arıkök, bu uygulamanın, halkın ilaçlara ulaşması yönünde bir engel teşkil ettiğini söyledi. Dr. Arıkök, bu konunun sorumlusu olarak da Maliye Bakanlığı’nı ve Sağlık Bakanlığı’nı gösterdi.

Pratisyen Hekimler, vatandaşlara haklarının takipçisi olmaları için çağrıda bulundu.