Maliye ‘nasıl ayakta kalıyorsun’ diye soracak

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, asgari ücretle çalışan birinin yıllık matrahı olan 5 bin YTL ve altında gelir beyan edecek mükelleflerin gelirlerini mercek altına alacak.

Mart ayında başlayacak beyanname dönemi öncesinde titiz bir çalışma içine giren Maliye Bakanlığı, yeni dönemde teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanacak. Kayıtların elektronik ortamında tutulmasıyla mükellefleri daha kolay takibe alan vergi daireleri, son iki yılın kayıtlarına göre zarar beyan eden mükellefleri takibe alacak. Vergi daireleri aracılığıyla sektörleri tek tek tarayan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, her sektör için belli bir kıstas belirledi. Her sektör için ayrı ayrı oluşturulan ekipler, “Sektörün nasıl çalıştığını, hangi gider kalemleri bulunduğunu, girdileri nelerdir ve hangi alanda kullanıyor. Kullandığında asgari hangi tarifeden gelir elde edilir” tespitini yaptı. Mükelleflerin beyanı sektörlere göre belirlenen asgari gelir kriterlerine uymuyorsa, mükellef vergi dairesine çağrılacak ve beyanında düzeltmeye gidilmesi istenecek.

Gelir İdaresi Başkanvekili Osman Arıoğlu, mükelleflerden daha titiz beyanda bulunmalarını beklediklerini söyledi. Mükelleflerin son iki yıllık beyanlarını karşılaştıracaklarını anlatan Arıoğlu, sürekli zarar beyan eden mükellefleri daha yakın takibe alacaklarını ifade etti. Mükellefin gerçek kazancına ulaşmak için her türlü takibe başvurduklarına dikkat çeken Arıoğlu, geçen yıl, 20 bin vergi mükellefine, “kredi kartı harcamanızla beyan ettiğiniz gelir uymuyor, gelin gelirinizde düzeltme yapın” diye mektup gönderdiklerini hatırlattı. Arıoğlu, benzer şekilde denetimlere devam edeceklerini dile getirdi.

İzmir Vergi Dairesi Grup Müdürü Rıfat Engin, 2005 yılı kazançları üzerinden Mart ve Nisan aylarında verilecek beyannameleri bir önceki yılla karşılaştıracaklarını söyledi. Bu karşılaştırmayı sürekli zarar eden mükellefleri tespit amacıyla yaptıklarına dikkat çeken Engin, “Yapığımız araştırmalarda işletmelerin büyüklüğüne varan tespitlerde bulunduk. Sürekli zarar göstererek ayakta kalan işletme sahiplerine bunu nasıl başarıyorsunuz diye soracağız.” dedi. Geçen yıl İzmir’de faaliyet gösteren 2 bin 67 doktordan bin 193’nün, 2 bin 791 avukattın ise bin 624’nünün asgari üçretin altında beyanda bulunduğunu hatırlatan Engin, “Bütün sektörlerde çaprazlama inceleme yaptık. Beyan ettiği geliriyle harcamasını karşılaştırdık. Kimin ne kadar kazandığını biliyoruz. Özellikle doktorlar, avukatlar ve restorant sahiplerinden gerçek beyanda bulunmalarını bekliyoruz” diye konuştu.