Maliye vergi kaçakçılarına icra takibi başlatıyor

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, vadesi geçtiği halde vergi borcunu ödemeyen mükelleflere yönelik icara takibi başlatıyor.

Devlet alacağının süratle hazineye ulaştırılması için cebri icraya ilişkin 6183 sayılı yasanın tüm hükümlerini titizlikle uygulayacaklarını vurgulayan Sütçü, “Cebri tahsilat sırasında; ev eşyası ile işyeri emtiası ve demirbaşların haczi, bina, arsa ve araç hacizleri, banka hesaplarına haciz, müşteriler nezdinde alacak haczi, yurtdışı çıkış yasağı gibi işlemlere muhatap olmaları yasa gereğidir. Bu uygulamaları yerine getirmeyi hiçte arzu etmiyoruz.” dedi. Vergi borcu bulunan mükelleflerin borçlarını ödemeleri için vergi dairelerine veya malmüdürlüklerine bizzat veya vekili vasıtasıyla müracaat etmelerini isteyen Sütçü, şöyle konuştu: “Kamu harcamalarının sağlam finansman kaynaklarına dayandırılması, bütçe denkliğinin sağlanabilmesi ve 2006 yılı bütçe hedeflerine ulaşılabilmesi bakımından, kamu alacaklarının vaktinde ödenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürelerinde ödemeyenlerin de 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un cebri takibata ilişkin hükümleri gereğince tahsilinin sağlanması zorunluluk arz etmektedir.”