Maliyeciler işyerlerini check-up’tan geçiriyor

Kayıt dışılığa karşı savaş açan Maliye Bakanlığı, gelirleri artırmak için vergi denetimlerini her geçen gün daha da sıkılaştırıyor.

Bu yöntemlerin sonuncusu vergi denetiminde check-up diye anılan ‘düzenli vergi denetimi’ oldu. Maliyeciler arasında ‘10 çarpı 100′ adıyla da anılan söz konusu yöntemde belgesizliğin ve kaçak işçi çalıştırmanın hakim olduğu alanlara ağırlık veriliyor.

Uygulama öncelikle 10 tür işyeri üzerinde başlayacak. Bunlar su istasyonları, muayenehaneler, restoranlar, güzellik salonları, spor salonları, kuru temizleme, fotoğraf stüdyoları, dershaneler, ayakkabıcılar ve pastaneler olarak tespit edildi. Her alandan belirlenecek 100 mükellef yoğun bir denetime tabi tutulacak. 15 Mart’ta Ankara’da başlayacak uygulama daha sonra Türkiye geneline ve bütün sektörlere yayılacak. Gelir uzmanları, kapsama alınan işyerine gidip, ‘düzenli vergi denetimine girdiniz’ diyerek denetimlerine başlayacak. İlk 6 ay işyerinde müşteri giriş çıkışlarından kayıtlı işçi sayısına, günlük hasılat ortalamasına kadar birçok kalem kontrol edilecek. Bu süre zarfında mükellefin düzenli olarak check-up’tan geçirileceğini söyleyen Ankara Vergi Dairesi Başkanı Cemal Boyalı, mükellefin beyanı ile matrah arasındaki uçurumu kapatması için uyarıda bulunulacağını söylüyor. Boyalı, denetimlere olumsuz tepki verenlerin ise vergi denetmenleri tarafından yakın takibe alınacağını belirtiyor. “Yaygın ve yoğun vergi denetim tanımını değiştiriyoruz.” diyen Boyalı, en çok vergi kaçağının bulunduğu, belge düzeninin yaygın olmadığı alanlara öncelik verdiklerine dikkati çekiyor. Bugüne kadarki uygulamada denetimler ihbara ve şikayete bağlı olarak ve genelde bayram, yılbaşı gibi özel günler esas alınarak yapılıyordu. İşyerlerine yönelik denetimlerin sonuçları, analiz edilerek, vergi kayıp ve kaçağının yoğun olduğu sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler nezdinde envanter çalışmaları yapılacak. Kaydî envantere dayalı vergi incelemeleri fiilî envanter çalışmalarıyla desteklenerek mükelleflerin beyanlarının doğruluğu araştırılacak. Hasılat tespit çalışmaları, ileride yapılacak vergi incelemeleri ve denetimler için de veri görevi görecek.

Gelirini şeffaflaştırmayanın mal varlığı incelenecek

Türkiye’de ilk defa yürütülecek yöntemle bin mükellef denetim altına alınırken bu süre zarfında kendisini yenilemeyen firmalara büyük cezalar kesilecek. Uygulamada ilk 6 ay içinde belge düzeninden çalışanların haklarına kadar her türlü sorun ilgili firmaya iletilecek. Geri kalan 6 ay boyunca ise kendisini düzeltmesi istenecek. Burada yaşanacak en büyük sorunun ise denetime alınan firmaların siyasi kanallara başvurmaları olabileceği belirtiliyor. 1 yıl sonunda eğer denetlenen kişi vergi beyanı konusunda gelişme kaydetmezse bütün mal varlığı inceleme altına alınacak.