Maliyeden TOKİ’ye ambargo

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Toplu Konut İdaresi'ne bir yazı göndererek, uyardı.

Unakıtan, Toplu Konut İdaresi’ne gönderdiği yazıda, arsa üretimi veya toplu konut yapımı amacıyla İdareye devredilen veya satılan hazine taşınmazlarının, kesinlikle devir amaçları dışında kullanılamayacağını hatırlattı.

Bu şekilde devredilen hazine taşınmazlarının, TOKİ tarafından, arsa üretimi söz konusu olmaksızın ve toplu konut projesi gerçekleştirilmeksizin üçüncü kişilere satışının belirlendiği kaydedilen yazıda, bu tür arsaların, ”bizatihi TOKİ tarafından arsa üretim çalışmaları tamamlanmadan veya konut projesi gerçekleştirilmeden, her ne nedenle olursa olsun 3. kişilere satışının yapılmaması” istendi.

Yazıda ayrıca, üçüncü kişilere satışı için hazırlıklara başlanmış, ihale aşamasına gelinmiş veya ihalesi yapılmış bu tür taşınmazlara ilişkin işlemlerin iptal edilerek, bu taşınmazların amacına uygun kullanılması gerektiği belirtildi. Unakıtan, yazısında, bu tür işlemlerin iptal edilmemesi halinde, ”kanundaki amaçlarına aykırı kullanım” gerekçesiyle, TOKİ’ye satılan veye bedelsiz devredilen taşınmazların geri alınabileceği yolunda uyarıda bulundu. TOKİ de Maliye Bakanlığı’na cevaben gönderdiği yazıda, Hazine’den devir alınan arazilerin, üçüncü şahıslara satışı sırasında ”amacına uygun kullanım” konusunda şerh konduğunu bildirdi.

TOKİ’NİN CEVABI Toplu Konut Kanunu uyarınca İdarenin, ”proje geliştirmek, konut alt yapı ve sosyal donatı uygulamaları yapmak veya yaptırmak”, ”idareye kaynak sağlanmasını teminen kar amaçlı projeler uygulamak veya yaptırmak” görevlerinin bulunduğu hatırlatılan yazıda, kanunen verilmiş görevler dışında, birçok kurumla, arsa karşılığı konut veya sosyal hizmet binası yapımı konusunda protokoller imzalandığı kaydedildi. TOKİ’nin devir aldığı Hazine taşınmazlarının, üzerinde kaynak geliştirme projesi uygulanarak veya doğrudan arsa veya arazi satışı yapılarak değerlendirildiği anlatılan yazıda, bazı Hazine arazilerinin de üzerinde proje geliştirildikten sonra belediyelere satılarak daha etkin değerlendirilmesinin sağlandığı belirtildi. Arsaların devri veya satışı sırasında ”amacına uygun kullanım” konusunda şerh konulduğu vurgulanan yazıda, ayrıca ilgili kanunlarda, ”söz konusu araziler üzerinde bizzat TOKİ tarafından uygulama yapılacağına dair emredici bir düzenleme bulunmadığına” vurgu yapıldı.