Maliye’nin resmî yazısını değiştirip devleti dolandırdılar

Maliye’nin resmî yazısını değiştirip devleti dolandırdılar

Maliye Bakanlığı’nın 1 Ekim’den sonra göreve başlayan öğretmenlere öğretim yılı hazırlık ödeneği ‘ödenmemesi’ gerektiğine ilişkin yazısını ‘ödenmesi’ olarak değiştirip, faks ve internet yoluyla yayan bazı öğretmenlerin hak etmedikleri 400 YTL’lik ödeneği aldıkları belirlendi.

Öğretmenlerin adının karıştığı dolandırıcılık olayı şöyle gelişti: Çorum Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, eylül ayından önce askere giden veya ücretsiz izne ayrılıp öğretim yılının başladığı eylül ayından sonra fiilen öğretmenlik görevine başlayan personele hazırlık ödeneği verilip verilmeyeceği konusunda tereddüde düştü. Maliye Bakanlığı’nın 27 Ekim 2005’te Çorum Valiliği’ne gönderdiği görüş yazısında ise 1 Ekim 2005’ten sonra göreve başlayanlara ödemenin yapılmayacağı ifade edildi. Ancak bakanlığın söz konusu yazısının tarihi, gönderilen valiliğin ismi ve olumsuz olan içeriği olumluya çevrilerek değiştirildi. İmza kısmına ise Milli Eğitim Bakanlığı’nda daire başkanı olarak görev yapan Tahir Kılıçarslan’ın ismi yazılarak, ‘ödemenin yapılması gerektiği’ yönünde sahte bir görüş yazısı iliştirildi. Söz konusu yazı, faks ve internet yoluyla dağıtıldı. Bu şekilde ellerine ulaşan yazıyı saymanlıklara belge olarak sunan öğretmenlere de ‘öğretim yılına hazırlık ödeneği’nin ödendiği belirlendi.

Maliye Bakanlığı’nın Çorum Valiliği’ne gönderdiği ‘gerçek yazıda’ öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ödeme tarihinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın 26 Ağustos 2005 tarihli genel yazısıyla 5 Eylül 2005 olarak belirlendiği için ödeneğin “5 Eylül 2005-30 Eylül 2005 tarihleri arasında fiilen görevinin başında bulunan öğretmenlere ödenmesi gerektiği” belirtilerek, “Askere giden veya aylıksız izne ayrılıp, ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte (1 Ekim 2005 tarihinden sonra) tekrar görevlerine başlayan öğretmenlere söz konusu ödeneğin ödenmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.” deniliyor. Sahte yazıda ise “ödemenin yapıldığı aydan sonraki bir tarihte (1 Ekim 2005 tarihinden sonra) tekrar görevlerine başlayan öğretmenlere de söz konusu ödeneğin ödenmesi gerektiği” belirtiliyor. Yapılan sahteciliğin farkına varan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, saymanlıklara bir duyuru yayımlayarak söz konusu sahte yazıyla herhangi bir işlem yapmamalarını istedi.