MasterCard’ın futbol araştırmasında Türkler ön plana çıktı

FIFA 2006 Dünya Kupası ana sponsoru MasterCard'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde gerçekleştirdiği futbol araştırmasının sonuçlarına göre, en fanatik ülke Türkiye oldu.

Fanatiklerinin gelir seviyesi, fanatik olmayanlara göre oldukça yüksek. Yüzde 35’inin geliri 600 YTL ile Bin YTL arasında değişirken, yüzde 20’sinin 1-2 bin YTL arası, yüzde 6’sının ise 2 bin YTL üzerinde yeralıyor.

15 yaş ve üstü kişiler arasında yapılan araştırmada Türkiye’deki katılımcıların yüzde 67’si futbolla yakından ilgilendiğini belirtti. Sözkonusu rakam, Fransa’da yüzde 55, Rusya’da yüzde 41, Yunanistan’da ise yüzde 48 düzeyinde yeralıyor.

Türkiye’de TV’de izlenen en popüler spor dalı futbol. Katılımcıların yüzde 63’ü futbol, yüzde 33’ü basketbol, yüzde 24’ü ise voleybol ile ilgileniyor. Bu üç spor dalını yüzde 17 ile atletizm, güreş ve yüzme takip ediyor. Diğer ülkelerde bu rakamlar bölgelere göre değişiklikler gösteriyor, örneğin İsrail’de yüzde 44 ile basketbol birinci sırada yeralırken, İsviçre’ de en fazla izlenen spor dalının kayak olduğu belirtiliyor.

Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de en popüler takım Milli Takım. Öyleki diğer takımlarını tuttuğunu belirtenlerin oranı yüzde 71 iken, milli takımı yüzde 95 gibi yüksek bir oranla tercih edilmiş

– FANATİKLERİN GELİR SEVİYESİ YÜKSEK –

MasterCard tarafından Sport + Mark AG şirketi tarafından yaptırılan araştırmada, Türkiye’de yüzde 16 oranında tam anlamıyla fanatik olduğunu belirten bir kesim bulunuyor. Fanatiklerin yaş ortalamaları oldukça düşük; yüzde 53’ünün yaş ortalaması 15-29 yaş arasında..

Fanatiklerinin gelir seviyesi, fanatik olmayanlara göre oldukça yüksek. Yüzde 35’inin geliri 600 YTL ile bin YTL arasında değişirken, yüzde 20’sinin 1-2 bin YTL arası, yüzde 6’sının ise 2 bin YTL üzerinde yeralıyor. Bu rakam diğer ülkelerle karşılaştırıldığında tam tersi bir sonuç çıkıyor. Diğer ülkelerde ise fanatiklerin gelir seviyeleri ve eğitim düzeyleri futbolla ilgilenmeyenlere oranla oldukça düşük.

Araştırmaya katılanların aylık harcamaları incelediğinde fanatiklerin aylık ortalama harcamaları 1.272 YTL , futbolla ilginenlerin aylık ortalama harcaması 800 YTL, biraz ilgili olanların 823 YTL, ilgilenmeyenlerin ise 822 YTL civarında değişiyor. Harcamaları niteliklerine göre incelendiğinde ise fanatikler harcamalarında en yüksek miktarı ulaşım ve otomobil bakım masrafları ayırıyorlar, diğerleri ise en fazla harcamayı gıda için yapıyorlar.

Fransızların yüzde 55’i futbolla ilgili, TV izlenen spor dalları olarak %48 en popüler spor olarak futbolu görürken, yüzde 34’ü atletizm’i en popüler spor dalı olarak nitelendiriliyor.

Rusların yüzde 41’i futbolla ilgilenirken, yüzde 16’sı çok az ilgili, yüzde 44’ü ise hiç ilgili değil. Yüzde 36 TV’de en fazla futbol izlediğini söylerken, yüzde 29’u paten izlemeyi seviyor. Fanatiklerin eğitim düzeyine bakıldığında diğerlerine göre daha düşük olduğu görünüyor.

İsviçre; nüfusun yüzde 60’ı futbolla ilgili. TV’de en fazla izlenilen spor dalı yüzde 58’le kayak, onu yüzde 57’le futbol ve tennis takip ediyor. İsviçre’de fanatiklerin gelir seviyesi diğer segmenteler göre daha düşük.

Yunanlıların yüzde 48’i futbolla yakından ilgileniyor. Yüzde 19’u çok az ilgileniyor, yüzde 34’ü ise hiç ilgilenmiyor. TV’de en fazla izlenen spor olarak yüzde 51’ile futbol birinci sırada, yüzde 40 ile onu basketbol takip ediyor, yüzde 32’si atletizmi tercih ediyor.

İsrail, sadece yüzde 35’i futbola ilgileniyor, geri kalan yüzde 16’sı hiç ilgilenmiyor, yüzde 49’u ise hiç ilgilenmiyor. İsrail’de TV’de en fazla izlenilen spor dalı yüzde 44 ile basketbol, ilk sırada yeralırken onu yüzde 35 ile futbol takip ediyor. Eğitim düzeyi olarak fanatikler diğerlerine göre daha düşük bir eğitim seviyesine sahip. Yüzde 47’i düşük yüzde 19’u ise orta düzeyde eğitimli.

Polonya’da nüfusun yüzde 49’u futbolla ilgili, yüzde 27’si çok az ilgilenirken, yüzde 24’ü ilgileniyor, yüzde 25’i ise fanatik düzeyinde ilgili. TV’de en fazla izlenen spor dalı yüzde 54’le futbol birinci sırada, onu yüzde 26 ile voleybol takip ediyor.