Mayınların sökümüne Mardin’den başlanıyor

Türkiye-Suriye sınır boyundaki mayınlı alanların temizlenmesiyle ilgili ihalenin yarın yapılacağı belirtildi.

Mardin Defterdarı Mustafa Akdemir, Türkiye’de ilk kara mayınlarının sökülmesiyle ilgili çalışmalara Mardin’den başlanacağını belirtirken, ihalenin yarın yapılacağını açıkladı.

Bununla ilgili uzun zamandır sürdürülen çalışmaların nihai aşamaya geldiğini dile getiren Akdemir, Suriye sınırı boyunda çıkarılacak mayınlar için 2 Türk firması olan Mavideniz Gıda Anonim Şirketi ve Sarsılmaz Mühimmat Anonim Şirketi ile Countesmine Opestinos A.B İsveç firması adına Lars Peter Naylin’in yapılacak ihaleye teklif mektubu verdiğini belirtti.

Mardin Defterdarı Mustafa Akdemir, “Mayınlı alanların temizlenmesi ihalesi sürecinde en önemli aşama olan son teklif verme tarihi 24 Ocak 2006 itibarıyla 3 istekli ihaleye teklif vermişti. Teklif veren firmaların yeterlilik ve güvenlik testleri, Maliye Bakanlığı tarafından yapıldı. Yeterlilikleri uygun görülenlerin teklifleri yarın açılacak. Mayınların temizlenme süresi 5 yılla sınırlı. Kullanım süresi 44 yıl olmak üzere firmalar toplamda 49 yıl için tekliflerini sunmuşlardır. Süre bazında en uygun teklif veren firma, temizleme ihalesini kazanacaktır. Mayınların temizlenmesi sayesinde 45 bin 236 dönüm bakir ve bereketli toprak tarımsal amaçlı kullanılacaktır” dedi.

Türkiye-Suriye sınır boyuna 60-65 yıl önce döşenen milyonlarca mayının temizlenmesi çalışmalarını öngörülen 5 yıllık süreden daha kısa zamanda tamamlayacak firmanın kullanacağı bakir ve bereketli topraklarda verimin çok yüksek olacağı ifade ediliyor.

Bu arada, mayınlı alanlarda ihtilaflı parsellerden birinin kendisine ait olduğunu öne süren Alakuş Önder çiftçilerinden Abdulkadir Yıldız, haklarını başkalarına kullandırmayacaklarını ifade ederek, “Önce hakkımızı yasal zeminde arayacağız. Sonuç çıkmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz. Sınır boyunda bizim 4-5 parsel arazimiz var. Bunların tamamı dedelerimizden miras kalan arazilerdir. Sınırdaki kaçakçılığın önlenmesi nedeniyle elimizden alındı. Biz de karşı çıkmadık. Madem mayından arındırılacak, o zaman da bize geri verilmesi gerekmiyor mu?” şeklinde konuştu.

Mayın temizleme ihalesi, yarın saat 14.00’te Mardin Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle basına açık bir şekilde yapılacak.