MB: Bankaların TL likidite ihtiyacı azalıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB), Finansal İstikrar Raporunu açıkladı.

<p>
T&uuml;rkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (MB), Finansal İstikrar Raporunu a&ccedil;ıkladı. Rapora g&ouml;re T&uuml;rk Lirası zorunlu karşılıkların altın ve d&ouml;viz cinsinden tesis edilebilmesi imkanlarına ilişkin &uuml;st sınırların y&uuml;kseltilmesiyle, bankaların T&uuml;rk Lirası likidite ihtiyacı azaldı.<br />
<br />
Merkez Bankası, raporda Rezerv Opsiyonu Mekanizması&#39;nı (ROM) uygulamaya koyduğunu belirtiyor. ROM, T&uuml;rk Lirası zorunlu karşılıkların T&uuml;rk lirası veya yabancı para cinsinden tesis edilmesindeki maliyet farkının azaltılması ve bankaların bu imkanı likidite gereksinimleri doğrultusunda serbest&ccedil;e kullanabilmeleri amacıyla uygulanıyor. Para otoritesi, T&uuml;rk Lirası zorunlu karşılıkların d&ouml;viz olarak tutulabilen kısmını y&uuml;zde 40&#39;dan y&uuml;zde 60&#39;a &ccedil;ıkarmış, ilk y&uuml;zde 40&#39;lık izleyen y&uuml;zde 5&#39;lik dilimlerin Rezerv Opsiyon Katsayısı&#39;nı (ROK) 1,4 ile 2,4 arasında artan şekilde belirlemişti. Rapora g&ouml;re s&ouml;z konusu mekanizma, son d&ouml;nemdeki sermaye hareketliliğine bağlı olarak devreye sokuldu. Rezerv opsiyonu mekanizmasıyla bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n dış finansman şoklarına karşı dayanaklılığının arttığını belirten raporda, 2012 yılının ikinci yarısında firma kredilerindeki yavaşlamaya dikkat &ccedil;ekildi.<br />
<br />
Raporda, tasarruf artırıcı tedbirlerin uygulanmaya başlaması ile hanehalkının t&uuml;ketim harcamalarındaki artışın giderek yavaşladığına da dikkat &ccedil;ekildi. Bunun da finansal istikrarı g&uuml;&ccedil;lendirme a&ccedil;ısından Merkez Bankasınca olumlu değerlendirildiği ifade edildi. Ayrıca bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n g&uuml;&ccedil;l&uuml; olmasının umut verici diğer bir başlık olduğu kaydedildi. Bankacılık sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n &ouml;zkaynaklarına uygulanan şokları karşılayabilecek durumda olduğunun altı &ccedil;izildi. Ayrıca firmaların, bor&ccedil;luluk artış hızının d&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;, yurt dışı kaynaklı bor&ccedil;ların yatay bir seyir izlediği belirtildi. Ancak firmaların &#39;yabancı para net a&ccedil;ık pozisyonu&#39;nun devam ettiği ve taşıdığı kur riskinin hala &ouml;nemini koruduğu da vurgulandı.</p>