MEB okul öncesi eğitimi yaygınlaştırıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak için yeterli başvurunun olması halinde; yaz aylarında da eğitim yapılmasına imkan sağladı.

Sözkonusu yönetmeliğe göre; okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim yılı süresi 180 iş gününü aşmayacak. Bir gruptaki çocuk sayısının 10 dan az, 25 den fazla olmayacak.

Tam gün eğitim yapılan okullarda haftanın salı, çarşamba ve perşembe günlerinde günlük çalışma saati süresi sona eren öğretmenlerin görev yerlerinden ayrılmaları hâlinde, velilerin çocukları teslim almaları sağlanacak.

Velileri tarafından teslim alınmayan çocuklara bu saatlerde okul müdürlüğünce yapılacak plânlamaya uygun olarak; anaokulu müdürü/bölüm şefi, varsa anaokulu müdür yardımcısı, nöbetçi öğretmenler tarafından nezaret edilerek velilere teslim edilecek.

Anaokulları ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim ile ikili eğitimden biri veya her iki eğitim şekline bir günlük eğitim süreci içinde yer verilebilecek. Okulun öğretim şekline bakılmaksızın ana sınıflarında ikili eğitim yapılacak. Ancak, ikili eğitim için grup oluşturacak sayıda çocuk bulunamadığı taktirde, yarım gün eğitim de yapılabilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir günde 6, haftada 30 çalışma saati süresini geçmeyecek şekilde okul yönetimince düzenlenecek.

Okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, çalışan anne-babanın taleplerini karşılamak için yeterli başvurunun olması halinde; okul müdürlüğünce Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem ve öncelik arz eden konuları kapsayan ve valiliklerce onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında da eğitim yapılabilecek.

Yaz aylarında yapılan eğitimde, okul öncesi eğitimden yararlanamayan 60-72 aylık çocuklara öncelik tanınacak. Yaz eğitimine katılmış olmaları bu çocuklara yeni eğitim yılı için kayıtta öncelik hakkı sağlamayacak.

“ÇOCUKLAR BULUNDUKLARI YERE YAKIN EĞİTİM KURUMLARINA KAYDEDİLECEK”

Çocukların oturdukları yere en yakın okul öncesi eğitim kurumuna kaydedilmeleri sağlanacak. Çocukların yerleştirilecekleri okulları/sınıfları belirlemek üzere il/ilçe merkezlerinde mayıs ayı içinde; “Çocuk Yerleştirme Komisyonu” kurulacak. Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, eğitim bölgesinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarının özelliklerine göre seçilen en çok 4okul müdüründen oluşacak. Komisyon, çocukların ikâmet ettikleri yerleri ve kurumların kapasitelerini dikkate alarak, dengeli bir şekilde okul öncesi eğitim kurumlarına kaydedilmeleri için gerekli plânlamayı yapacak. Okul müdürleri plânlamaya ilişkin komisyon kararını, okulda velilerin görebilecekleri bir yere asarak uygulanmasını sağlayacak. Kontenjanı dolmayan kurumlara bölge dışından da çocuk kaydı yapılacak.