MEB ve UNICEF aynı hususa temas edecek

Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF işbirliği ile I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler konulu sempozyum düzenlenecek.

I. Şiddet ve Okul: Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler konulu sempozyumu 28-31 Mart 2006 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Sempozyum, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet konusunda Türkiye’de bir kamuoyu tartışmasını başlatmak ve bunun sonucunda oluşturulacak temel ilkeleri esas alarak okullarda şiddete karşı bir eylem planı geliştirilmesi amacıyla planlandı.

Sempozyum ile; okullarda şiddetin farklı görünümleri konusunda bir kamuoyu bilinci oluşturmak; okullarda şiddet konusunda var olan akademik çalışmaların paylaşımı ve uluslararası çalışmalarla da karşılaştırılarak araştırma ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması; Milli Eğitim Bakanlığı’nın Konferansı takiben hazırlayacağı eylem planına girdi oluşturmak üzere, belirlenecek ana konular üzerinden derinlemesine durum saptaması yapılması ve olası tedbirlere ilişkin öneriler geliştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan, sempozyumun, 2006 yılında tamamlanması beklenen Birleşmiş Milletler Çocuğa Yönelik Şiddet Küresel Araştırması’na da önemli bir katkı sunması bekleniyor. Bu çalışma uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde çocuğa yönelik her tür şiddeti önlemeyi ve sonlandırmayı amaçlıyor. Çalışma 18 yaşına kadar tüm çocuklara yönelik şiddetin biçimleri ve nedenleri konusunda var olan araştırma ve bilgi birikimini derlemek üzere Birleşmiş Milletler liderliğinde BM Genel Kurulu kararı ile başlatılmıştı. Çalışmanın ana raporu 2006 yılında yayınlanacak ve BM Genel Kurulu’na sunulacak.