Meclis’in bu haftaki gündemi

TBMM Genel Kurulu haftaya, CHP'nin, ATV ile Sabah'ın Çalık Grubuna satışı ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmeleriyle başlayacak. Aynı gün, Sayıştayın boş bulunan 12 üyeliği için seçim yapılacak.

Genel Kurul, 20 Mayıs Salı günü, CHP’nin, TMSF tarafından el konularak hisseleri devralınan ATV ile Sabah’ın, Çalık Grubuna bağlı Turkuvaz Radyo Televizyon Gazetecilik ve Yayıncılık A.Ş’ye satışı sürecinde, ”Bu süreçte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, istenilen sonuçları almak için ihale öncesi ve sonrası olaya müdahil olduğu, yetkisini bir grubun avantajı için kötüye kullandığı” gerekçesiyle verdiği gensoru önergesinin, gündeme alınıp alınmamasını görüşecek.

Görüşmelerde, önerge sahipleri adına bir, gruplar adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına da Başbakan veya bir bakan konuşacak.

-SAYIŞTAY ÜYELİĞİ SEÇİMİ-

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından aynı gün Genel Kurulda, Sayıştayın boş bulunan 12 üyeliği için seçim yapılacak.

Genel Kuruldaki seçimde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca oluşturulan Ön Seçim Geçici Komisyonu tarafından belirlenen 24 adaydan 12’si üyeliğe seçilecek.

Sayıştay üyeliği için aday gösterilen şunlar:

”Sayıştay Meslek mensupları kontenjanından; Erol Akbulut, Mustafa Çiçek, Rafet Doğan, Nevin Erkıran, Mehmet Taş, Recep Tüzen, Ülker Akyüz, Nevin Atakan, İbrahim H. Düzenli, Sema S. Ertem, İsmail Gever, Hülya Göktepe, Nihat Okur, Zekeriya Yalçınkaya.

Maliye Bakanlığı kontenjanından; Gökhan H. Gül, Basri H. Yılmaz, Mehmet Bağcaz, Fikret Demir, Necdet Gökmen, Burhan Tokcan.

Diğer adaylar kontenjanından; Sami Bulut, Yakup Güneri, Mehmet Demirtaş ve Cavit H. Erdoğan.”

-AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ-

21 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Perşembe günleri 13.00-21.00 saatleri arasında mesai yapacak Genel Kurulda, TRT Kanununda değişiklik öngören tasarı ile amme alacaklarının tahsili konusunda yeni düzenlemeler içeren tasarı da görüşülecek.

Çarşamba günü ele alınacak TRT Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı, TRT’nin, yerel, bölgesel, ulusal radyo ve televizyonlarla sözleşme, anlaşma ve protokol yapabilmesini öngörürken, bölge müdürlüklerinin kapatılarak, yerine müdürlükler ve haber büroları oluşturulmasına da imkan tanıyor.

Genel Kurulda, amme alacaklarının tahsiline ilişkin tasarı da ele alınacak. Tasarıya göre, spor kulüplerinin borçları 10 yılı aşmamak üzere ertelenecek; yurt dışı çıkış tahdidi, 100 bin YTL ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanacak.

Tasarıya göre, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında yapılacak harcamalara kaynak sağlamak amacıyla benzine 1.5 Yrk, motorin ürünlerine 1 Ykr zam yapılacak.

-KOMİSYONLARIN DA GÜNDEMİ YOĞUN-

Meclis komisyonları da bu hafta gündemlerindeki tasarı ve teklifler için yoğun mesai yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 21 Mayıs Çarşamba günü toplanarak, Alt Komisyonda görüşülen, kamu finansmanı ve borç yönetimi ile Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin (Türk Eximbank) politik riskler nedeniyle kredi, garanti ve sigorta işlemlerinden doğan zararlarının Hazine tarafından karşılanmasını öngören kanun tasarılarını birleştirerek görüşecek.

Komisyon, 22 Mayıs Perşembe günü ise Sanayi ve Ticaret bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin tasarıyı ele alınacak. Tasarıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının merkez teşkilatından 172, taşra teşkilatından 128 kadro iptal edilerek, Sanayi ve Ticaret uzman ve uzman yardımcılarından oluşan 100 kadro ihdas edilmesi öngörülüyor.

Adalet Komisyonu da MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır ile BBP Genel Başkanı, Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu’nun, Hakimler ve Savcılar Kanununa geçici madde eklenmesine ilişkin kanun tekliflerini birleştirerek ele alacak.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun kurulması hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı görüşülecek.

TBMM İçişleri Komisyonunun gündeminde ise İl İdaresi Kanunu ile Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı ve Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair tasarılar yer alıyor.

AB Uyum Komisyonunda da Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı ile Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkındaki Kanun Tasarısı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı ele alınacak.

KİT Komisyonu ise Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile PTT ve Ziraat Bankasının 2006 yılı hesaplarını denetleyecek.

Meclis Araştırması komisyonları da çalışmalarını sürdürecek.