Meclis’in bu haftaki gündemi

TBMM, bayram tatili sonrasındaki haftaya yoğun bir gündemle giriyor.

Daha sonra Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, sözlü soruları yanıtlayacak. Genel Kurulda Çarşamba ve Perşembe günleri ise yasa tasarı ve teklifleri görüşülecek. Çarşamba günü AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Yeni’nin hazırladığı, Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Emlak Bankasının özelleştirilmesi için tanınan sürenin 5 yıldan 10 yıla çıkarılmasını öngören kanun teklifi ele alınacak.

1. maddesi üzerindeki görüşmeleri tamamlanan teklifle, Halk Bankasının özelleştirilmesi hakkında Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından oluşan hukuki boşluğu gidermek amacıyla, kamu bankalarının özelleştirilmesi için gerekli olan 5 yıllık süre 10 yıla çıkarılıyor. Genel Kurulda perşembe günü de Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade edilen ve 15 yeni üniversiteye kurucu rektör atanmasını öngören yasa görüşülecek.

Yasa, bu üniversitelerin kurucu rektörlerinin 2 yıl için Milli Eğitim Bakanı ve Başbakanın önereceği 3 isim arasından Cumhurbaşkanınca atanmasını öngörüyor. Darülaceze Müessesesi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı da aynı gün ele alınacak. Tasarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı, özel bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz olan genel müdürlüğün teşkilat, görev, yetki, sorumluluk ve faaliyetlerini yeniden belirliyor.

TBMM Genel Kurulunun Salı günü 15.00-21.00, Çarşamba ve Perşembe günleri ise 14.00-21.00 saatleri arasında çalışması bekleniyor.