Meclis’te bu hafta gündem sakin

Son iki haftayı dış politika tartışmalarıyla geçiren TBMM'de bu hafta gündem sakin.

Meclis gündeminin ilk sırasında ‘Cargill’ yasası olarak da adlandırılan Toprak Koruma Yasası bulunuyor. Sezer’in veto ettiği yasa, ikinci kez aynen kabul edilecek.

Yasa, bir yıl içinde başvurulması halinde tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için 5 YTL ödemek şartıyla bu arazilerin kullanımı için izin verilmesini öngörüyor. Bu arazi ve tesislerin istenilen amaçla kullanımı için gerekli ruhsat ve izin işlemleri iki yıl içinde tamamlanıncaya kadar başvuru sahipleri faaliyetlerine devam edebilecek.

Ancak iki yıl içinde izin işlemlerini bitiremeyen tesislerin üretim faaliyetleri ilgili idarelerde durdurulacak.

Genel Kurul’da AKP grup başkanvekillerince hazırlanan Meclis içtüzüğü değişiklikiğine ilişkin yasa teklifi de görüşülecek. Anayasa Mahkemesi’nin temel yasa düzenlemesine dönük iptal kararını ardından hazırlanan teklif, temel yasa olarak görüşülen tasarı ve tekliflerin her maddesi için iki değişklik önergesi verilmesini öngörüyor.

Komisyonların gündemi yoğun

Meclis’te komisyonların gündemi ise yoğun olacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların azaltılarak, ikramiyelerin artırılmasını öngören düzenlemeyi ele alacak. Bu tür şans oyunlarını düzenleme yetkili tek elde toplanacak.

Futbol müsabakalarında müşterek bahis tertip erdilmesine ilişkin düzenlemede Milli Eğitim ve Gençlik Komisyonu’nda görüşülecek. Adalet Komisyonu, Tanık Koruma Yasası’nı, Bayındırlık Komisyonu da Tapu Kanunu’nda değişiklik öngören tasarıyı görüşecek.

Çocuk ve Gençlerdeki Şiddeti Araştırma Komisyonu ise, Psikiyatrist Prof.Dr. Nevzat Tarhan ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay’ı dinleyecek.