Meclis’te bütce takvimi

Meclis, 2008 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle fazla mesai yapacak.

TBMM, Genel Kurulda bu hafta da devam edecek 2008 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle fazla mesai yapacak. Bütçe görüşmeleri, 14 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Geçen hafta salı günü başlanan 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının görüşmeleri, Genel Kurulda, 14 Aralık Cuma günü yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

Genel Kurul, bütçe nedeniyle her gün saat 11.00’de toplanacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak.

2 ANLAŞMA İLE BİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan, Danışma Kurulu önerisinin bugün kabul edilmesiyle, Genel Kurulda yarın ve 11 Aralık Salı günü günlük bütçe programının bitirilmesinin ardından, gündemin ön sıralarına alınan 2 adet ikili anlaşma ile bir uluslararası sözleşme de görüşülecek.

Buna göre, Genel Kurulda bütçe görüşmesinde turlar tamamlandıktan sonra Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye ve Japonya arasında Kaman Kalehöyük Arkeolojik Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı yarın ele alınacak.

11 Aralık Salı günü ise Türkiye ile Arnavutluk Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı görüşülecek.

Genel Kurulun çalışmaları, yarın ve Salı günü tasarıların bitimine kadar sürecek.

BÜTÇE TAKVİMİ

Genel Kurulda, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu, Milli Prodüktivite Merkezi, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığının bütçeleri 10 Aralık Pazartesi günü 10. turda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının bütçeleri ise aynı gün 11. turda ele alınacak.

Adalet Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Telekomünikasyon Kurumu, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçeleri 11 Aralık Salı günü 12. turda ele alınacak. Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün bütçeleri ise aynı gün 13. turda görüşülecek.

12 Aralık Çarşamba günü ise Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının bütçeleri 14. turda ele alınacak.

2008 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2006 yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısının oylanmamış maddelerinin oylaması ise 13 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Bütçe görüşmelerin son günü olan 14 Aralık Cuma günü son konuşmalar yapılacak. Tasarının tümü açık oya sunulacak. Son günde, Hükümet adına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşma yapması bekleniyor.

SOSYAL GÜVENLİĞE YENİ DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesinin bazı maddeleriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdiği ve yürürlüğü iki kez ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarı ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 11 Aralık Salı günü ele alınacak.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısını 11 Aralık Salı Günü ele alacak. Tasarı, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinin “kamu tüzel kişiliğine sahip, Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşu” statüsünde birliğe dönüştürülmesini öngörüyor.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU TASARISI

Türk Vatandaşlığı Kanunu Tasarısı ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonunda 12 Aralık Çarşamba günü görüşülecek.

Tasarıya göre, askerlik görevini yapmamak, Türk vatandaşlığının kaybedilmesine neden olmayacak. Türk vatandaşlığı kaybettirilenler Bakanlar Kurulu kararıyla, kaybedenler bakanlık kararıyla vatandaşlığı yeniden kazanabilecek. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyenlerden, taşıdıkları ülke vatandaşlığından çıkma şartının aranıp aranmamasında Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Küresel ısınmanın etkileri ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi konusunda kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ise 11 Aralık Salı, 12 Aralık Çarşamba ve 13 Aralık Perşembe günleri toplanarak kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden bilgi almaya devam edecek.