Meclis’te disiplin affı haftası

Meclis Genel Kurulu, 20 bin 543 memurun işten çıkarılmasına, terfi alamamasına ve başka yaptırımlara uğramasına neden olan disiplin cezalarına af getiren tasarıyı Çarşamba günü görüşecek.

Meclis’te disiplin affı haftası
Meclis Genel Kurulu, 20 bin 543 memurun işten çıkarılmasına, terfi alamamasına ve başka yaptırımlara uğramasına neden olan disiplin cezalarına af getiren tasarıyı Çarşamba günü görüşecek. Memur kuruluşları tasarının bir an önce yasalaşmasını istiyor

Hükümetin hazırladığı 20 bin 543 memurun aldığı disiplin cezalarının affedilmesini öngören ‘disiplin affı’ tasarısının görüşmeleri Çarşamba günü Meclis’te başlayacak.

TBMM Genel Kurulu, bu hafta da Salı ve Çarşamba günleri 15.00-21.00, Perşembe günü 14.00-21.00 saatleri arasında çalışacak.

20 bin 543 memuru ilgilendiren, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa Tasarısı’nın görüşmelerine ise 1 Mart Çarşamba günü başlanması bekleniyor. Tasarıyla, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilen bazı disiplin cezaları, bütün sonuçları ile affedilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda Çarşamba günü ele alınacak disiplin affına ilişkin tasarı, 1999 yılından sonraki dönemi kapsıyor. Bu konuda en son çıkan afla 23 Nisan 1999 yılından önceki tüm disiplin suçları silinmişti. Memur ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affına ilişkin tasarıda askeri personel ise kapsam dışında tutuluyor.

Bu arada TBMM Genel Kurulu, Perşembe günü gelir vergisi oranlarında indirim öngören ve yatırım indirimi uygulamasını kaldıran yasa teklifini ele alacak. Gelir Vergisi Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, gelir vergisi dilimleri azaltılacak ve tek tarifeye geçilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise yarın çeşitli adlar altında ek ödeme alamayan kurumlarda çalışan memurlara, Ocak’tan itibaren 40, Temmuz’dan itibaren de 40 YTL olmak üzere toplam 80 YTL ek ödeme yapılmasına olanak tanıyan yasa tasarısı ele alınacak.